Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecko podporí medzinárodné laboratórium pre výskum „Zeleného vodíka“

Internationale Forschungskooperation Grüner Wasserstoff
Medzinárodná spolupráca v laboratóriu budúcnosti pre výskum „Zeleného vodíka“

„Medzinárodné laboratórium budúcnosti bude skúmať nové, klimaticky neutrálne technológie na výrobu zeleného vodíka.“

Nemecké Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF) oznámilo, že podporuje medzinárodnú výskumnú spoluprácu v oblasti energetických zdrojov budúcnosti. Medzinárodné laboratórium pre budúcnosť „Zeleného vodíka“ zahájilo týmto svoju výskumnú prácu.

Spolková ministerka pre vzdelávanie a výskum (BMBF) Anja Karliczek vysvetlila: „Zelený vodík“ je nosičom energie budúcnosti. Rozvoj efektívneho, udržateľného hospodárstva so zeleným vodíkom v Nemecku a Európskej únii musíme presadzovať zo všetkých síl. Ako alternatívne palivo, ktoré sa vyrába z obnoviteľných zdrojov energie, môže „zelený vodík“ pomôcť najmä priemyslu znížiť emisie CO2. S týmto cieľom budú špičkoví výskumníci z Európy, Severnej a Južnej Ameriky a Austrálie spoločne vykonávať výskum na Technickej univerzite v Mníchove v novom medzinárodnom laboratóriu „International Green Hydrogen Future Lab“ po dobu až troch rokov a skúmať nové typy tzv. „čistých bezuhlíkových technológií“ a rozvíjať výrobu „zeleného vodíka.“ Nové budúce laboratórium bude významným príspevkom k rozvoju hodnotového reťazca pre všetko, čo súvisí so „zeleným vodíkom.“

Medzinárodné laboratórium budúcnosti s názvom „REDEFINE Hydrogen Economy (H2E)“ sa spolieha na inovatívne technológie, ako sú vysokoteplotná elektrolýza a inovatívne splyňovanie biomasy pre ekologickú výrobu zeleného vodíka. Tím vedcov z 13 krajín – Austrálie, Brazílie, Nemecka, Talianska, Kanady, Litvy, Holandska, Poľska, Portugalska, Švédska, Švajčiarska, USA a Spojeného kráľovstva – bude počas troch rokov na Technickej univerzite v Mníchove spolupracovať na vývoji nových technológií pre klimaticky neutrálnu výrobu „zeleného vodíka.“ Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF) dáva na tento účel k dispozícii až 5-miliónov EUR. Vedecký tím koordinuje profesor Hartmut Spliethoff, vedúci Katedry pre energetické systémy na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Mníchove, ktorý sa vo výskume zameriava na efektívne a obnoviteľné energetické systémy.

V máji 2020 už zahájili svoju činnosť „laboratóriá budúcnosti“ v Berlíne, Hannoveri a Mníchove, financované Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie a výskum (BMBF), ktoré realizujú spoločný výskum aktuálnych problémov umelej inteligencie.    

Koncept financovania „International Future Laboratories“ sa teraz rozširuje o výskumné zameranie na výskum „zeleného vodíka.“

Nové, štvrté medzinárodné „laboratórium budúcnosti“ je súčasťou programového balíka budúceho balíka (BMBF) pod názvom „Zelený vodík“. Začiatkom roku 2021 Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF) už spustilo tri projekty smerujúce k výskumu vodíka, ktoré kľúčovým spôsobom prispievajú k implementácii „Národnej vodíkovej stratégie“ Nemecka. Skúmajú  sa inovatívne technológie pre sériovú výrobu ,ďalej pre výrobu na šírom mori a pre prepravu „Zeleného vodíka.“ Na ďalšie posilnenie medzinárodného komponentu „Národnej vodíkovej stratégie“, Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF) tiež rozšírilo financovanie bilaterálnej výskumnej spolupráce s vybranými krajinami v rámci smernice financovania s názvom: „Medzinárodná spolupráca v oblasti zeleného vodíka“.

Viac informácií:

Medzinárodná spolupráca v laboratóriu budúcnosti pre výskum „Zeleného vodíka“

Nationale Wasserstoffstrategie

The National Hydrogen Strategy

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 13. 12. 2021, autor: Dr. Blanka Hermanová, rpa