Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

„Nemecko – krajina výskumu a vývoja automobilového priemyslu budúcnosti“

Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF) 10. novembra 2021 informovalo o novej smernici financovania BMBF a implementácii zosúladeného postupu v oblasti mobility.“

Akcia „Konzentrierte Mobilität“ (KAM) bola zahájená na jar 2019 s cieľom identifikovať potenciál a možnosti posilnenia Nemecka, ako výrobného a inovačného miesta vo výmene názorov so zástupcami automobilového priemyslu a ďalšími odborníkmi.                                                    

V súlade s novou smernicou o financovaní „Elektronika a metódy vývoja softvéru pre digitalizáciu automobilov“ (MANNHEIM) sa „Spolkové ministerstvo vzdelávania a výskumu“ (BMBF) začalo zaoberať aktuálnymi výskumnými potrebami automobilových IT systémov budúcnosti a implementuje odborné odporúčania expertov  zo šiestej vrcholovej diskusie o akcii „Concerted Mobility Action“, ktorá sa konala v auguste 2021 v Berlíne.

„V kontexte priemyselne riadených, strategicky dôležitých projektov, má vzniknúť vysoko inovatívna elektronika a nové metódy vývoja softvéru“.

Financovanie (BMBF) „výskumu automobilu budúcnosti“ v rámci programu „Concerted Mobility Action“ vo výške až 135-miliónov EUR, pomôže implementovať vysoko aktuálnu tému priekopníckej elektroniky a metód vývoja softvéru pre digitalizáciu automobilov zajtrajška a uspokojiť aj potreby vedeckého dorastu a vedecky vzdelaných odborníkov.

S nápadom vytvoriť špeciálny fond financovania prišli odbory. Rokovania sa začali na automobilovom summite v lete 2021, kde sa spoločne zišli zástupcovia „Nemeckej Spolkovej vlády“, „Krajinských vlád Nemecka“ a „Asociácie automobilového priemyslu“ (VDA).

Pomocnú ruku podáva aj Frank-Jürgen Weise, skúsený krízový manažér, ktorý bude stáť na čele súkromne financovaného a „Nemeckou Spolkovou vládou“ podporovaného „Fondu pre automobilový a subdodávateľský priemysel.“                                                   

Fond „Best Owner Group GmbH“, ktorý sľubuje lukratívnu návratnosť (12–15 % ročne), je známy aj ako transformačný fond a jeho prví investori boli predstavení na summite programu „Concerted Mobility Action“ v novembri 2021 v Berlíne.

„V strategickom dokumente sa uvádza, že úlohou fondu je sústrediť základný kapitál vo výške 500-miliónov EUR, ktorý poslúži na financovanie likvidity jednotlivých spoločností, čím sa zaručí, aby bol zabezpečený  prechod zo súčasných štruktúr k novému priemyselnému usporiadaniu sociálne prijateľným a tržným spôsobom.“

Autori ďalej uviedli, že existujú spoločnosti, ktoré budú mať k dispozícii kapitál a technológie pre štrukturálne zmeny a sú schopné flexibilne sa prispôsobiť svojimi novými výrobkami potrebám zákazníkov. 

Na druhej strane je však ešte veľa spoločností, ktoré sú špecializované na výrobu komponentov pre spaľovacie motory a tieto nebudú ešte dlho schopné plniť  si dodávateľské povinnosti tak, aby  spĺňali  dnešné nároky na technické špecifikácie zákazníkov a zároveň sa dokázali sústrediť aj na vývoj nových produktov. Pre tieto spoločnosti je určený „transformačný fond“ (BOG). Predpokladá sa, že v tomto prípade ide o viac ako polovicu  z približne jedného milióna dodávateľských spoločností, ktoré sú združené v „Asociácii automobilového priemyslu“ (VDA).

Fond sa v problémových spoločnostiach stane majoritným vlastníkom, pričom súkromní investori dostanú veľkorysú ponuku. Za investovanie do „Fondu (BOG)“majú investori získať v priebehu  investičného obdobia návratnosť vloženého kapitálu vo výške 12–15 % ročne. Štát vidí vo fonde podpornú úlohu trhu s cieľom, aby veľkí výrobcovia uzatvárali s postihnutými firmami dlhodobé zmluvy o dodávkach. Financovanie spoločností je zabezpečené, klesajúci trend využitia výrobných kapacít a prípadný „downsizing“ bude dobre organizovaný a spoločensky prijateľne naplánovaný. 

 „Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum“ (BMBF) financuje implementáciu odborných odporúčaní projektu „Concerted Mobility Action“ na tému „Digitalizácia v automobilovom priemysle“ a „Udržateľné hodnotové reťazce pre mobilitu budúcnosti“ celkovou sumou 225-miliónov EUR.

Ako uviedla Spolková ministerka pre vzdelávanie a výskum Anja Karliczek (BMBF) vo svojom vyhlásení z 10. novembra 2021: „Nemecko by malo byť aj v budúcnosti dôležitým miestom pre automobilový priemysel. Privítala som správu „Výboru expertov“ o „Fonde budúcnosti automobilového priemyslu“, ktorá jasne ukazuje, že pre automobil budúcnosti potrebujeme ďalekosiahlu štrukturálnu zmenu. Auto zajtrajška musí byť klimaticky neutrálne, digitálne a prepojené takmer vo všetkých ohľadoch. Pokiaľ ide o rýchlosť inovácií a intenzitu výskumu, musíme bezpodmienečne zrýchliť tempo, ak chceme v automobilovom sektore obhájiť miesto a udržať tempo na medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom novej smernice o financovaní „Spolkové ministerstvo výskumu“ urýchľuje prechod od vedy k implementácii, aby si pridaná hodnota Nemecka v automobilovom priemysle udržala vedúce medzinárodné postavenie. Posilňujeme príslušné tematické oblasti, ako je elektronika a vývoj softvéru, udržateľné koncepcie batérií a obehová tvorba hodnôt v Nemecku“.

„Digitalizácia umožňuje automatizovať a sieťovať procesy, služby a vozidlá najmä pomocou „umelej inteligencie“ (AI).

To má však za následok rýchlo rastúce množstvo dát vo vozidle. Vysoké nároky na výpočtový výkon, flexibilitu a efektivitu si vyžadujú nové prístupy vo výpočtových kapacitách, ako aj elektronike a softvérovej architektúre. Na dosiahnutie týchto cieľov je v budúcnosti potrebná orientácia na špecifický elektronický hardvér, ako aj výkonné softvérové ​​nástroje a trvalo udržateľný softvér.

„Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum“ (BMBF) plánuje aj ďalšie finančné prostriedky na  vytváranie recyklovateľnej hodnoty a na ďalší synergický rozvoj výroby batériových článkov so zameraním na udržateľnosť.

Viac informácií:

KI-Strategie

Rahmenprogramm 2021 – 2024

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 22. 11. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa