Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecko investuje 1,9-milióna EUR na výskum adaptácie na klimatické zmeny

Floods in Dresden. Photo: Michael Kappeler/dpa

Nemecko investuje 1,9-milióna EUR do štyroch projektov prispôsobenia sa zmene klímy, pretože prehlbuje svoj záväzok pomáhať svojim regiónom vyrovnať sa s dôsledkami otepľovania podnebia po tom, ako krajinu minulý mesiac postihli smrteľné záplavy.

Tieto štyri projekty pomôžu niekoľkým regiónom v Nemecku lepšie zvládať silné dažde, záplavy a extrémne horúčavy a taktiež vyvinú monitorovací systém na hodnotenie opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy v rôznych regiónoch.

Ministerstvo pre výskum už financovalo počiatočné fázy štyroch projektov, ktoré v súčasnosti smerujú k implementácii, ako súčasť päťročného výskumu krajiny zameraného na plán udržateľnosti.

Nové financovanie prichádza po tom, čo časť Nemecka minulý mesiac trpela smrteľnými megapovodňami, čím sa vystavili hrozbám extrémneho počasia. Ako uviedla nemecká ministerka pre výskum Anja Karlizcek: „Každá obec musí teraz premýšľať o tom, ako sa lepšie pripraviť na extrémne udalosti v tejto oblasti. Rozmanité výskumné projekty už pomohli mnohým mestám a obciam vyvinúť ich adaptačné stratégie.“

Priorita financovania „Odolnosť voči zmene klímy prostredníctvom opatrení v mestách a regiónoch“ tak predstavuje významný príspevok k Nemeckej stratégii prispôsobenia sa zmene klímy (Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel – DAS). O DAS bolo rozhodnuté pred viac ako desiatimi rokmi a vytvára rámec pre prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy v Nemecku. Cieľom je znížiť citlivosť prírodných, sociálnych a ekonomických systémov na klimatické vplyvy. Výskumné programy Spolkového ministerstva pre školstvo a výskum (BMBF) podporujú implementáciu DAS prostredníctvom údajov, informácií, modelov a nástrojov. Zapájajú miestnych a regionálnych aktérov do vývoja a implementácie adaptačných opatrení šitých na mieru. Pretože včasné, vedecky podložené prispôsobenie sa zmene klímy znižuje alebo sa vyhýba sociálnym, ekonomickým a zdravotným škodám a podporuje prevenciu a odolnosť voči rizikám.

Medzitým v Bruseli Európska komisia v súčasnosti pripravuje plán výskumnej misie, ktorej cieľom bude pripraviť Európu na zmenu klímy. Plány sa pripravujú, ale stále nie je jasné, či rozsiahle výskumné úsilie, ktoré má zahŕňať regióny na celom kontinente, bude pokračovať. Komisia očakáva, že svoje rozhodnutie odhalí v septembri 2021.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.dw.com, zverejnené: 12. 8. 2021, autor: rpa