Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecko aktualizuje ambíciu rozvíjať trh s vodíkom

Ministerka výskumu Bettina Stark-Watzinger chce z Nemecka urobiť vodíkovú republiku. Zdroj: https://www.energate-messenger.com

Spolkové ministerstvo pre školstvo a výskum (BMBF) zverejnilo Atlas vodíka Nemecka, v ktorom sa podrobne uvádza aktuálny stav, regionálny pokrok a možnosti využitia plynného vodíka pri prechode na zelenú energiu.

Publikácia odhaduje potenciálnu spotrebu, náklady a zníženie emisií rôznych aplikácií vodíka v regiónoch Nemecka. Môžu ho použiť plánovači projektov, investori a miestne samosprávy na plánovanie svojich prác súvisiacich s vodíkom.

V rámci celoeurópskeho tlaku na dekarbonizáciu ekonomiky Nemecko dúfa, že sa stane popredným trhom s vodíkom. Plyn sľubuje, že bude hrať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii sektorov, ako je ťažká doprava, priemysel a výroba energie, ale výroba zelenej verzie plynu je stále drahá. Na výrobu technológie potrebnej na naštartovanie vodíkovej ekonomiky Nemecko investuje miliardy do výskumu, vývoja a komercializácie vodíka.

„Chceme urobiť z Nemecka vodíkovú republiku,“ zdôraznila ministerka výskumu Bettina Stark-Watzinger s odkazom na financovanie „vlajkových projektov vodíka“ sumou 700-miliónov EUR.

Atlas vodíka vyvinul odborník na skladovanie energie Michael Sterner z Výskumného centra energetických sietí a skladovania energie na Technickej univerzite v Regensburgu a financovalo ho Spolkové ministerstvo školstva a výskumu sumou 700 000 EUR.

Viac informácií:

Wasserstoffatlas Deutschland: Wegweiser für die Energie der Zukunft

Wasserstoffatlas Deutschland

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.energate-messenger.com, zverejnené: 25. 7. 2022, autor: rpa