Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecké univerzity sa stále obávajú tlaku EÚ na reformu hodnotenia výskumu

Reforma hodnotenia výskumu v EÚ. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Snaha Komisie zmeniť spôsob hodnotenia výskumu v Európe je príliš zhora nadol, tvrdí nemecká konferencia rektorov

Európska komisia vyvíja veľký tlak na reformu hodnotenia výskumu, no vedúci predstavitelia nemeckých univerzít nie sú presvedčení, že výzva na zmenu zhora je tým správnym spôsobom, ako ju uskutočniť.

Hoci Nemecká rektorská konferencia vidí hodnotu v prehodnotení spôsobu hodnotenia výskumu v Európe, domnieva sa, že diskusia nie je dostatočne nezávislá. Ako uviedol Walter Rosenthal, viceprezident Konferencie rektorov pre výskum, akademické kariéry a transfer: „Samotná dohoda bola navrhnutá a koncipovaná v súlade s politikou Európskej komisie a vo svojom jadre je v podstate výsledkom procesu zhora nadol.“

Reformný proces odštartovala Európska komisia začiatkom roku 2022 ako súčasť krokov na vytvorenie jednotného európskeho výskumného priestoru (ERA).

Keďže výskum je čoraz viac orientovaný na vplyv, je multidisciplinárny a otvorený, cieľom je zosúladiť hodnotenie výskumu s týmito zmenami a posunúť sa od metrík, ako je počet publikovaných prác a počet ich citácií, k širšiemu súboru úspechov odrážajúcich širší dopad výskumu.

Iniciatíva narazila na odpor a získala silnú podporu v rôznych častiach výskumného ekosystému EÚ, ale minulý mesiac prešla do ďalšej fázy vytvorením Koalície pre pokrokové hodnotenie výskumu (CoARA), aby pokračovala v diskusii a práci na reformách.

Nemecká rektorská konferencia sa rozhodla, aspoň zatiaľ, nevstúpiť do koalície s tým, že ide o príliš politický mechanizmus. To je v rozpore s inými univerzitnými skupinami, pričom na čele dohody stojí Európska asociácia univerzít (EUA) a prihlásilo sa viac ako 400 výskumných organizácií rôznych veľkostí.

Lidia Borrell-Damian, tajomníčka Science Europe, jedného zo združení v popredí iniciatívy, hovorí, že CoARA bude miestom na zdieľanie vedomostí a zefektívnenie úsilia, namiesto toho, aby diktovalo, aké zmeny by mali inštitúcie implementovať. Ako uviedla Borrell-Damian: „To, čo ponúkame, je referenčná platforma. Je to rámec pre diskusiu, zdieľanie a učenie.“

CoARA je úplne nezávislá, ale Borrell-Damian hovorí, že riadenie Komisie na začiatku bolo nevyhnutné. Ako ďalej dodala Borrell-Damian pre Science|Business: „Očakávať, že akademická komunita by sa spojila na tomto úplne zdola nahor, je príliš nádejné.“

Holistický pohľad

Politika je jedna vec, ale nemeckí rektori tiež nachádzajú chyby v ideológii, ktorá je za dohodou.

Zatiaľ čo reforma je koncipovaná ako posun od kvantitatívnych meraní výskumu k holistickejšiemu pohľadu na jeho hodnotu z hľadiska spoločenského vplyvu a mimo neho, Rosenthal tvrdí, že dohoda zahŕňa „oveľa širší a menej ambiciózny koncept kvality“, ktorý je v rozpore s využitím osvedčeného princípu excelentnosti na porovnávanie výskumu.

Dohoda „má tendenciu zamieňať kritériá s predpokladmi,“ dodal Rosenthal. Dalej uviedol: „Je nepopierateľné, že diverzita a spolupráca sú nevyhnutnými predpokladmi excelentnosti výskumu. Napriek tomu oboje ako také nie sú kritériami na hodnotenie vedeckej podstaty výskumného návrhu.“

Poznamenáva, že obava z takéhoto prístupu spočíva v tom, že iniciatíva presahuje reformu hodnotenia výskumu a ovplyvňuje spôsob, akým sa v Európe rozdeľujú finančné prostriedky. Ako ďalej dodal Rosenthal: „Bol by to len politický výsledok, nie vedecký, a preto ho [Nemecká rektorská konferencia] nemôže podporiť.“

Obáva sa tiež, že uvoľnenejší prístup „snahy o kvalitu“ by mohol ohroziť zameranie Európskej rady pre výskum (ERC) na financovanie excelentného výskumu.

ERC minulý mesiac „naskočila na vlak“ hodnotenia výskumu a oznámila, že upraví svoj hodnotiaci proces. Od roku 2024 budú hodnotitelia ERC klásť väčší dôraz na návrhy projektov ako také, než na minulé úspechy každého žiadateľa, pričom namiesto aktuálnych šablón životopisov a záznamov budú posudzovať krátke popisy ich kariéry.

Cieľom je umožniť výskumníkom, aby zdôraznili nekonvenčné kariérne cesty a príspevky pre výskumnú komunitu, a nie to, koľko extramurálnych finančných prostriedkov dostali a doktorátov, na ktoré dohliadali.

Ale namiesto veľkých zmien v hodnotiacich systémoch chcú nemeckí rektori presadzovať rôznorodejší a inkluzívnejší vedecký systém, ktorý by žiadateľom poskytol prostriedky na úspešnú súťaž, no kľúčovým kritériom by bola excelentnosť.

Podporujú tiež iniciatívy zdola nahor, ako je Deklarácia o hodnotení výskumu (DORA), medzinárodné hnutie na najnižšej úrovni, ktoré sa snaží zlepšiť hodnotenie.

Stephane Berghmans, riaditeľ výskumu a inovácií v EUA, hovorí, že v inštitúciách a krajinách po celom svete dochádza k reformám hodnotenia výskumu. CoARA ako štruktúrovaná koalícia poskytuje v Európe veľmi potrebný impulz. Ako uviedol pre Science|Business: „Pre väčšinu výskumníkov a univerzít to nie je nič nové, ale dnes máme tempo, aké sme nikdy nemali.“

Nie každá inštitúcia je však pripravená pripojiť sa k tomuto úsiliu alebo vie dosť o cieľoch na to, aby sa mohla pohodlne zapojiť. V niektorých prípadoch je to preto, že samotné inštitúcie značne pokročili vo svojich vlastných reformných iniciatívach.

Ako dodal na záver Berghmans: „Jedna vec, ktorú zvyčajne hovorím ľuďom, ktorí sa ma pýtajú, je, že je to lepšie dnu ako von. Byť in, môžete ovplyvňovať proces, byť si vedomí toho, čo sa deje, a formovať ho.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 13. 1. 2023, autor: rpa