Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecká výskumná spolupráca je silná so susedmi, ale slabšia s Áziou

Čo sa týka väzieb výskumu, záleží na vzdialenosti. To je záver analýzy Nemeckej nadácie pre výskum (DFG), ktorá sa zameriava na to, ktoré krajiny spolupracovali s Nemeckom viac alebo menej, ako sa očakávalo.

Analýza merala, ktoré zahraničné krajiny sú zapojené do projektov DFG, a porovnávala ich s celkovými výdavkami každej krajiny na výskum a vývoj.

Ako sa očakávalo, existuje široká korelácia, pričom nemeckí vedci spolupracujú viac s veľkými vedeckými mocnosťami než s menšími.

Niektoré krajiny však boli odľahlé a spolupracovali viac alebo menej, ako by sa očakávalo.

Nemecko má predovšetkým silnejšie výskumné väzby so Spojeným kráľovstvom, Francúzskom, Švajčiarskom, Rakúskom a Holandskom, podľa nedávno vydaného dokumentu Funding Atlas 2021 od DFG (v súčasnosti je k dispozícii iba v nemčine).

Mimo Európy sú mimoriadne silné aj výskumné väzby s Kanadou, Ruskom, Austráliou a Izraelom.

Správa však uvádza, že väzby na Áziu sú slabé a spolupráca v oblasti výskumu s Čínou, Japonskom a Indiou je „výrazne pod“ tým, čo by naznačovali ich výdavky na výskum a vývoj.

Graf zobrazuje počet medzinárodných spoluprác na projektoch DFG (os y) vs. národné výdavky na výskum a vývoj upravené o kúpnu silu (os x).

nb1210

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 14. 10. 2021, autor: rpa