Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecká výskumná nadácia (DFG) presadzuje väčšiu cezhraničnú výskumnú spoluprácu

Podľa nového strategického dokumentu zverejneného 3. apríla 2024 plánuje Nemecká výskumná nadácia (DFG) posilniť cezhraničnú spoluprácu s finančnými organizáciami v Európe.

Medzi kľúčové prvky strategického dokumentu patrí rozšírenie výskumnej spolupráce a aktívna účasť na vývoji nového rámcového programu EÚ.

„Financovanie výskumu a politika výskumu sa už dávno neobmedzujú na samostatný národný priestor,“ uviedla prezidentka DFG Katja Becker. „Z nášho pohľadu je Európsky výskumný priestor (ERA) obzvlášť silný, ak okrem rámcových programov EÚ venovaných výskumu a inováciám existujú aj efektívne a autonómne národné systémy výskumu a financovania, z ktorých každý má svoje vlastné priority, stratégie financovania a príležitosti na spoluprácu.”

Európska stratégia DFG bude fungovať do roku 2030.

 

 

Viac informácií:

DFG Adopts Europe Strategy for the Period up until 2030

Text európskej stratégie (v nemčine)

Ďalšie informácie o spolupráci v Európe a EÚ (v nemčine)

Odporúčania DFG o riešení rizík v medzinárodnej výskumnej spolupráci (september 2023)

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 8.4.2024, autor: rup