Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecká vláda schválila finančné prostriedky na kvantový výskum v DESY

Dodatočná podpora pre kvantový výskum v Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY: Nemecká spolková vláda a Európska únia (EÚ) financujú dva nové projekty kvantovej technológie, na ktorých sa výskumné centrum významne podieľa. Projekt NiQ podporovaný Federálnym ministerstvom školstva a výskumu (BMBF) skúma úlohu hluku v kvantových počítačoch, zatiaľ čo projekt T-NiSQ, financovaný EÚ v rámcovom programe QuantERA, vyvíja okrem iného diagnostické nástroje na validáciu kvantových komponentov. Pri príležitosti Svetového dňa kvanta 14. apríla 2022 DESY organizuje sympózium o výskume kvantových počítačov, kvantových materiálov a kvantových senzorov, ako aj transferu technológií do aplikácií.

Ako zdôraznil Kerstin Borras, koordinátor pre kvantovú technológiu a vedúci vedecký pracovník v DESY a profesor na RWTH Aachen University:  „Novo získané finančné prostriedky vynikajúcim spôsobom dopĺňajú strategickú iniciatívu v oblasti kvantovej technológie DESY QUANTUM.“ Ako dodal Karl Jansen, koordinátor pre kvantové technológie a vedúci novozaloženého Centra pre aplikácie kvantovej technológie CQTA: „Financované projekty poskytnú hlboký pohľad do fyziky a výrazne urýchlia vývoj kvantových technológií.“

V projekte NiQ (Noise in Quantum algorithms) výskumníci zo Sárskej univerzity, Freie Universität Berlin, Forschungszentrum Jülich a DESY spolu so spoločnosťami Qruise a IBM skúmajú vplyv šumu na výpočty pomocou kvantových počítačov. Na jednej strane je cieľom znížiť hluk, ktorý môže výrazne zhoršiť výkon kvantových počítačov. Na druhej strane, nevyhnutný hluk možno v určitých situáciách špecificky využiť na rýchlejšie dosiahnutie výsledku. Projekt, ktorý koordinuje Sárska univerzita a ktorý sa začal už vo februári 2022, je naplánovaný na tri roky a financuje ho BMBF celkovou sumou takmer 2-milióny EUR.

Práve schválený projekt T-NiSQ (Tensor Networks in the Simulation of Quantum materials) sa zameriava na systematický vývoj kvantových a tenzorových sieťových algoritmov pre kvantové počítače, ktoré využívajú kvantové mechanické princípy na certifikáciu a overovanie zariadení kvantových počítačov. Štúdie a vývoj v T-NiSQ sú základným nástrojom na lepšie pochopenie dynamických a silných korelačných účinkov v kvantovej hmote a na ich použitie pri navrhovaní nástrojov na mieru. Program, ktorý koordinuje Taliansky národný inštitút pre jadrovú fyziku, je tiež naplánovaný na tri roky a celkovo dostane z EÚ takmer 1,26-milióna EUR. Okrem DESY sú zapojené aj Univerzita v Innsbrucku v Rakúsku, Inštitút kvantovej optiky Maxa Plancka v Garchingu, Baskická univerzita v Španielsku a Inštitút Jožefa Stefana v Slovinsku. Projekt sa začne v máji 2022.

Strategická iniciatíva DESY QUANTUM spája výskum kvantových technológií v DESY v troch kľúčových oblastiach: Metódy a aplikácie v kvantových výpočtoch, skúmanie, pochopenie a vývoj kvantových materiálov a vývoj a aplikácia kvantových senzorov pre experimenty s bezprecedentnou presnosťou. DESY QUANTUM stavia na jedinečnej kombinácii silných stránok DESY, ako sú analytické röntgenové zdroje s vysokým rozlíšením, ktoré umožňujú detailný pohľad do kvantového sveta, kompetencie v nových výpočtových metódach a odbornosť vo vývoji detektorov. Inovačný ekosystém v kampuse Hamburg-Bahrenfeld a CQTA podporujú cielený transfer zistení do aplikácie.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.desy.de, zverejnené: 22. 4. 2022, autor: rpa