Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecká správa o vede a inováciách ukazuje stagnáciu výdavkov na výskum a vývoj

Federálna správa o výskume a inováciách (BuFI) ponúka komplexný prehľad o výskumných a inovačných aktivitách federálnych a spolkových vlád. Správa predstavuje prvky nemeckého systému výskumu a inovácií. Zdroj: https://www.bmbf.de

 

Nemecké ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF) zverejnilo svoju dvojročnú správu o stave nemeckého výskumného a inovačného systému, v ktorej sa uvádza, že výdavky na výskum a vývoj boli v roku 2022 na úrovni 3,13 % HDP, čo je posledný rok, kedy sú údaje k dispozícii.

To je výrazne viac ako priemer EÚ vo výške 2 %, ale zo správy vyplýva, že toto číslo stagnuje od roku 2019. Nemecká vláda chce do roku 2025 dosiahnuť výdavky na výskum a vývoj 3,5 % HDP.

Federálne financovanie vojenského a bezpečnostného výskumu zaznamenalo od roku 2017 mimoriadne veľký nárast, ktorý sa takmer zdvojnásobil na 2,1-miliardy EUR. Podľa správy dostáva viac federálnych financií len výskum v oblasti zdravia a letectva.

Zmeny geopolitickej a bezpečnostnej politiky vytvorili nové rámcové podmienky pre spoločnosť, podnikanie a vedu. Vzhľadom na ruskú agresívnu vojnu proti Ukrajine stoja Nemecko a Európska únia pred úlohou upraviť medzinárodné vzťahy, znížiť závislosti a posilniť postavenie Nemecka a Európy v medzinárodnej konkurencii. Na tomto pozadí zostáva dôležitým cieľom nemeckej výskumnej a inovačnej politiky zabezpečenie technologickej a digitálnej suverenity s cieľom vyhnúť sa jednostranným závislostiam a rozvoj technológií v súlade s európskymi hodnotami. Veľký význam má zvýšená výskumná aktivita v oblasti rýchleho rozvoja kľúčových technológií.

 

BuFI online ponuka správy

Spolková vláda každé dva roky predkladá BuFI nemeckému Bundestagu. BuFI je zameraná tak na odborné publikum, najmä na univerzitách, výskumných inštitúciách, združeniach a spoločnostiach, ako aj na zainteresovanú širokú verejnosť.

Webová stránka BuFI www.bundesbericht-forschung-innovation.de poskytuje jednoduchý a priamy prístup k federálnej správe, ako aj k ďalším údajom a informáciám o nemeckých výskumných a inovačných aktivitách. Online ponuky zahŕňajú diagramy kľúčových metrík výskumu a vývoja, databázu nemeckých vedeckých inštitúcií, informácie o spolkových krajinách a rozsiahle možnosti sťahovania. Interaktívna grafika o aktéroch nemeckého výskumného a inovačného systému a odkazový portál o výskumnej a inovačnej politike dopĺňajú existujúce ponuky.

 

 

Viac informácií:

Bundesbericht Forschung und Innovation (BuFI)

Bundesbericht Forschung und Innovation 2024

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.bmbf.de, zverejnené: 24.5.2024, autor: rup