Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

NCBR prijíma nový plán výskumu a vývoja pre zelené technológie

Nový plán výskumu a vývoja pre zelené technológie v Poľsku. Zdroj: https://www.gov.pl

Poľské národné centrum pre výskum a vývoj (NCBR) úspešne ohlasuje a vedie iniciatívy podporujúce Európsku zelenú dohodu s cieľom priviesť Poľsko ku klimatickej neutralite. Cieľom nového strategického programu je implementovať riešenia, ktoré zabezpečia energetickú bezpečnosť krajiny a udržia konkurencieschopnosť poľského hospodárstva. Cieľom iniciatívy je prispieť k zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov v mixe z 20 % na 50 % v porovnaní s rokom 2020.

Rozpočet programu bol stanovený na 83-miliónov EUR a boli uvedené tri tematické oblasti.

Prvá téma sa týka „slnečnej energie“, kde bude dostupné financovanie projektov súvisiacich s inovatívnym využitím fotovoltických článkov a zariadení v poľnohospodárstve, stavebníctve a doprave.

Druhá tematická oblasť sa týka „energetického využitia odpadov a tepla z procesných plynov“. V rámci tejto oblasti bude môcť NCBR financovať projekty riešiace problematiku spracovania a využitia tuhých spáliteľných odpadov, odpadového tepla ako aj mobilných zásobníkov tepla

Tretia tematická oblasť sa týka „energetického využitia geotermálneho tepla (geotermika)“. V tejto súvislosti je cieľom centra financovať riešenia pre inovatívne geotermálne systémy produkujúce teplo a elektrinu, využívanie energie a geotermálnych vôd v poľnohospodárstve a prieskum vysoko mineralizovaných geotermálnych vôd.

Projekty budú realizované v troch fázach a budú si navzájom konkurovať. V prvej fáze, ktorá je naplánovaná na 9 mesiacov, by mala byť vypracovaná technicko-ekonomická štúdia realizovateľnosti navrhovaného zámeru v maximálnom rozpočte 21 000 EUR. Očakáva sa, že druhá fáza povedie k dosiahnutiu aspoň TRL 6 (úroveň pripravenosti technológie) do 2 rokov a financovanie by mohlo dosiahnuť 3,25-milióna EUR. V záverečnej tretej fáze v trvaní maximálne 3 rokov s rozpočtom maximálne 16,9-milióna EUR by malo vyvinuté riešenie dosiahnuť minimálne 8 TRL. Dodávatelia budú musieť výsledky projektu implementovať do troch rokov od ukončenia jeho tretej fázy.

Za zmienku stojí, že okrem tohto programu vykonáva NCBR ďalšie aktivity pre energetickú transformáciu poľského hospodárstva. Vykonávajú sa podľa vzorca obstarávania vo fáze pred komerčným využitím udeleného Európskou komisiou v prvom ročníku súťaže EUIPA.

Výzva na predkladanie návrhov pre program „Nové energetické technológie“ sa má začať 1. apríla 2022 a bude otvorená do 30. júna 2022.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.gov.pl, zverejnené: 29. 3. 2022, autor: rpa