Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

NBS a STU predstavili úspešne rozbehnutý INOLab

INOLab – centrum pre inovácie a kybernetickú bezpečnosť. Zdroj: https://www.stuba.sk

Národná banka Slovenska a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU spolu predstavili  INOLab – centrum pre inovácie a kybernetickú bezpečnosť. INOLab transferuje výsledky vedeckej, výskumnej a inovačnej práce FEI v oblasti umelej inteligencie, machine learning, SecDevOps, kybernetickej bezpečnosti a ďalších priamo do praktických aplikácií v NBS. Centrálnej banke pomáhajú rozvíjať a inovovať služby, procesy, kybernetickú bezpečnosť a informačné systémy, zlepšovať a skvalitňovať zber a analýzu údajov. Napríklad aj pri lepšom odhade, či klient zlyhá pri splácaní úveru.

INOLab je spoločné centrum pre inovácie a kybernetickú bezpečnosť FEI STU a NBS, ktoré zriadili ako špeciálne účelové zariadenie na FEI v roku 2020 na základe podpísaného memoranda a zmluvy o spolupráci s NBS. Národná banka Slovenska poskytla finančné prostriedky vo výške 300 000 EUR na vybudovanie centra na FEI – laboratórií, kancelárií, zasadacích priestorov, auly, spoločných priestorov a poskytuje pravidelný ročný príspevok na financovanie aktivít a prevádzky INOLabu.

Ako konštatoval guvernér NBS Peter Kažimír: „Je pre nás cťou spolupracovať s prvou technikou na Slovensku. INOLab sme sa rozhodli založiť preto, lebo sme presvedčení, že aj tie najlepšie rozhodnutia sa musia zakladať na kvalitných informáciách a dátach. Od roku 2020 sme na tento spoločný projekt vynaložili 680 000 EUR a nepamätám si lepšie investované peniaze, nejde však len o ne. V prvom rade ide o schopnosť spájať ľudí, teóriu s praxou, a INOLab prepája tímy z vedecko-výskumnej oblasti z FEI STU a odborníkov z expertnej praxe, ktorú 30 rokov reprezentuje NBS.“

Ako uviedol rektor Oliver Moravčík: „Teší ma, že práve dve fakulty Slovenskej technickej univerzity hrajú na Slovensku prím v oblasti kybernetickej bezpečnosti a jednej z nich sa podarilo v spolupráci s takým významným partnerom, ako je NBS, vybudovať zázemie, ktoré môže dlhodobo chrániť záujmy celej Slovenskej republiky a prispeje aj k ďalšiemu rozvoju STU.“

V rámci činnosti INOLabu sa realizuje transfer vedeckej, výskumnej a inovačnej znalostnej bázy FEI v oblasti umelej inteligencie, machine learning, SecDevOps, kybernetickej bezpečnosti a ďalších priamo do praktických aplikácií v NBS za účelom rozvoja a inovácií služieb, procesov, kybernetickej bezpečnosti a informačných systémov NBS. V rámci aktivít INOLabu pôsobia dve desiatky odborníkov, za FEI sú to aktuálne traja profesori, traja asistenti s doc. alebo PhD., štyria až šiesti študenti PhD. a Ing. a dvaja experti z praxe. Projekt je v rámci NBS i FEI hodnotený ako jedna najúspešnejších spoluprác akademického a finančného sektora.

Výsledky spolupráce s FEI STU môže NBS využívať pri identifikácii nepovolených činností na finančnom trhu – algoritmy strojového učenia a umelej inteligencie budú môcť účinnejšie spracovávať informácie uvedené na webstránkach a porovnávať ich so zoznamom subjektov, ktoré majú povolenie NBS alebo iných orgánov dohľadu v EÚ. V súčasnosti veľkú časť nepovolených činností NBS a iné centrálne banky riešia na základe podnetov, sťažností, alebo náhodne. Spotrebitelia sa tak môžu dostať k informáciám o podozrivých subjektoch rýchlejšie a NBS tak bude mať lepšiu predstavu o stave finančného trhu. Aplikácia algoritmov umelej inteligencie bude vedieť presnejšie odhadnúť pravdepodobnosť zlyhania klienta pri splácaní úveru, pomôže to pri bankovom dohľade aj pri komunikácii s bankami a zlepšovaní ich modelov. Rovnako bude možné lepšie identifikovať anomálie, neplatné a chybné hodnoty, ktoré do Registra bankových úverov a záruk NBS poskytujú komerčné banky. Umelá inteligencia bude pomáhať odhaľovať nedostatky v údajoch, ktoré NBS štandardnými postupmi neraz odhaliť nedokáže.

Ďalší tím expertov z INOLab-u a NBS sa spoločne podieľa na zdokonaľovaní procesov v NBS, ktoré sa týkajú kybernetickej bezpečnosti. Ide najmä o (re)definovanie niektorých procesov, prípadne návrh na automatizáciu niektorých procesov a ich častí s cieľom zvýšiť úroveň kybernetickej bezpečnosti, šetriť nároky na pracovný čas zamestnancov a zrýchliť a zefektívniť tieto procesy. 

Zdroj: https://www.stuba.sk, zverejnené: 28. 11. 2022, autor: rpa