Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Navrhnite názov nového vesmírneho komponentu! – deadline predĺžený do 31. augusta 2022

Name the new EU space constellation
Zdroj: EK, DG DEFIS

Copernicus, Galileo, EGNOS a Govsatcom. To všetko sú komponenty Vesmírneho programu Únie, ku ktorým sa v súčasnosti pridáva space-based secure connectivity (systém bezpečného pripojenia). Európska komisia prichádza s jedinečnou príležitosťou pre mladých kreatívnych ľudí vymyslieť a navrhnúť názov pre tento komponent Vesmírneho programu. Vybraný názov sa stane korporátnou aj politickou značkou systému bezpečného pripojenia.

Aktivita je určená pre mladých ľudí zapísaných na univerzitu v EÚ alebo v Afrike v školskom roku 2021/2022. Víťazný návrh oznámi komisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Víťaz(ka) bude(ú) pozvaný(í) na záverečné podujatie Európskeho roka mládeže, ktoré sa uskutoční v decembri 2022 v Európskom parlamente v Bruseli.

Pravidlá súťaže

Zúčastniť sa môžete individuálne alebo ako tím zložený maximálne z 3 členov.

Návrhy predkladajte najneskôr do 31. augusta 2022 prostredníctvom špecializovaného online formulára. Vaše vysvetlenia majú byť stručné a výstižné. Máte maximálne 500 znakov na to, aby ste opísali odôvodnenie svojho návrhu a preukázali, že práve váš názov je ten víťazný!

Predložený návrh názvu musí:

  • odrážať špecifiká iniciatívy bezpečného pripojenia,
  • byť zrozumiteľný pre európskych občanov bez ohľadu na ich materinský jazyk,
  • byť bez nároku a nesúvisieť so žiadnym existujúcim autorským právom.

Space-based secure connectivity

Nový systém bezpečného pripojenia bude popri programoch Copernicus a Galileo tretím pilierom prítomnosti EÚ vo vesmíre. Cieľom je poskytovať spoľahlivé, nákladovo efektívne a mimoriadne bezpečné pripojenie pre vládnu a komerčnú komunikáciu. Systém má lepšie chrániť rôzne zainteresované strany – podniky, verejné orgány a širokú verejnosť – pred kybernetickými a hybridnými hrozbami.

Viac informácií

Submission form

Zdroj: EK, zverejnené: 3.8.2022, autor: kha