Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Návrh národnej inovačnej agentúry v Nemecku

Nemecko dosiahlo v minulom roku dve významné víťazstvá v inováciách, pretože biotechnologické startupy Curevac a BioNTech zaviedli vyvíjané technológie mRNA vo vývoji ako liečbu rakoviny, aby tvorili základ vakcín COVID-19.

Napriek tomuto úspechu Nemecko kleslo o tri miesta, z prvého na štvrté miesto vo februárovom indexe inovácií Bloomberg 2021. A podčiarknutie toho, ako je zavádzanie inovácií na trh stále zbytočne zložité, v rovnakom indexe je Nemecko na 96. mieste zo 131 krajín, ktoré uľahčujú vytvorenie startupu.

Rozsah problému uznala odchádzajúca kancelárka Angela Merkelová, ktorá vystúpila na výročnom nemeckom výskumnom summite v máji 2021. S odvolaním sa na úspech spoločnosti BioNTech pri vývoji vakcíny COVID-19 uviedla Merkelová, že je „hlboko presvedčená“, že Nemecko môže hrať „rozhodujúcu úlohu“ pri vývoji priekopníckych medicínskych inovácií. Dodala však: „Je tiež dôležité vytvoriť podmienky čo najrýchlejšie, aby bolo možné využívať nové technológie čo najhospodárnejšie.“

Počas pôsobenia premiérky Merkelovej nemecké výdavky na výskum a vývoj neustále rástli o 9-miliárd EUR od roku 2005 do roku 2018. Celkové verejné a súkromné ​​investície do výskumu a vývoja v súčasnosti tvoria 3,18 % hrubého domáceho produktu, čím prekročili cieľ EÚ – do veľkej miery nesplnený – vynaložiť ročne 3 % HDP na výskum.

Výdavky európskych kolegov však znemožnili Nemecku vedúce postavenie v oblasti produktivity výskumu. Prieskum Nature Index Survey 2018 zaradil Nemecko na 6. miesto na kontinente v oblasti výskumu na obyvateľa a na 5. miesto v patentových prihláškach.

Nedávna správa pre fórum špičkových technológií, ktoré radí federálnej vláde, tvrdí, že Nemecko musí zmeniť svoj politický a regulačný systém, aby zlepšilo inovácie. Súčasný systém neuprednostňuje vyčlenené spoločnosti a komplikované programy financovania technologického transferu zahŕňajú rozhodovanie mimo zákon, vyžadujú dôkladné správy a zameriavajú sa na krátkodobé finančné výnosy.

Teraz v rámci posledného pokusu o zefektívnenie komplexného nemeckého systému transferu technológií navrhuje strana zelených vytvorenie centrálnej inovačnej agentúry D.Innova, ktorá by mala byť súčasťou rozhodovania voličov v septembrových federálnych voľbách.

Pri oznámení plánu v marci 2021 poslanci zelených Anna Christmann a Kai Gehring uviedli, že D.Innova vyplní štrukturálnu medzeru, ktorá v súčasnosti existuje, pretože Nemecko má regionálne inovačné orgány, ale nemá národnú inovačnú agentúru.

Modelom pre D.Innova sú európske agentúry pre transfer technológií, ako je Vinnova vo Švédsku a Innosuisse vo Švajčiarsku.

Návrh prichádza v čase, keď sa odborníci začnú opäť zaoberať reformou inovačného procesu v Nemecku.

Lokálna inovácia

Na riešenie štrukturálnych nedostatkov by D.Innova rozšírila oprávnenosť na financovanie transferu technológií o lokálnych výskumných pracovníkov, MSP a obce. Návrh tiež odporúča, aby sa regionálni manažéri pre inovácie spojili s regionálnymi inštitúciami a podnikmi s cieľom zahájiť inovačné projekty.

Ako uviedla Muriel Helbig, prezidentka Lübeck University of Technology, ktorá pomohla vypracovať návrh D.Innova: „Jedná sa o mechanizmus, ktorý sa môže dostať do všetkých regiónov, nielen do tých, kde máte veľké spoločnosti.“

Analógovo najbližšie k D.Innova je SPRIN-D, agentúra pre takzvané „skokové inovácie“, ktorá financuje projekty zamerané na uvedenie inovácií na trh. Program SPRIN-D bol však uvedený na trh až v roku 2018 a má obmedzený rozpočet na financovanie niekoľkých projektov.

SPRIN-D bol zriadený ako rýchlo pôsobiaca pološtátna agentúra, doteraz mu však prekážala byrokracia. Vo februárovom rozhovore sa jeho riaditeľ Rafael Laguna de la Vera sťažoval na to, že pravidlá štátnej pomoci a verejného obstarávania spomaľujú jej prácu, a zástupcov ministrov v dozornej rade označil za „neoptimálnych“.

Tieto sťažnosti zopakovala Merkelová na summite o výskume s tým, že SPRIN-D má príliš malú slobodu a musí dodržiavať požiadavky na podávanie správ stanovené nemeckým spolkovým kontrolným úradom. Výsledkom je, že „skok je stále relatívne malý,“ uviedla Merkelová.

Prvý pokus

D.Innova nie je prvým pokusom o odstránenie problému. V roku 2017 navrhla nemecká liberálna Slobodná demokratická strana (FDP) vytvorenie Nemeckej transferovej komunity (DTG). Myšlienka vznikla od Nemeckej univerzitnej aliancie pre malé a stredné podniky (HAfM), skupiny univerzít aplikovanej vedy, ktorá sa zasadzuje za transfer technológií.

O návrhu DTG sa rokovalo v Nemeckom spolkovom sneme a jeho výbore pre výskum, ale nakoniec bol zamietnutý. Člen Spolkového snemu Stefan Kaufmann, ktorý je členom výboru pre hodnotenie vzdelávania, výskumu, vedy a techniky, tvrdí, že spoločnosť DTG bola považovaná za uprednostňujúcu aplikované univerzity pred zvyškom akademickej obce.

Christmann súhlasí s týmto hodnotením a tvrdí, že iné univerzity považovali DTG za exkluzívne pre univerzity aplikovanej vedy a za konkurenta finančných prostriedkov.

Helbig, ktorá je členkou predstavenstva HAfM, je presvedčená, že išlo o prípravné pracovisko dlhej cesty k novej agentúre pre transfer. Ako uviedla: „Vždy som mala pocit, že robíme pokroky.“ Diskusia sa neskončila, ak bola potrebná agentúra pre transfer, ale skôr tým, ako by mala byť organizovaná a financovaná.

Ale aj keď sa priemysel aj vedci zhodujú na tom, že nemecký technologický transfer potrebuje reformu, niektorí sa domnievajú, že D.Innova by k už komplikovanému procesu iba pridala ďalšie doklady.

Ako uviedol Patrick Dieckhoff, generálny tajomník vedeckej politiky Fraunhoferovho inštitútu, najväčšej európskej organizácie aplikovaného výskumu: „Vieme, že agentúry vo Švédsku a Rakúsku fungujú dobre, ale fungujú dobre na svojej úrovni.“ Ako dodal Dieckhoff, obnova podobnej agentúry vo väčšom a spolkovejšom systéme Nemecka by vytvorila „byrokratické monštrum“.

Nemecko už má menšie programy transferu, ZIM a IGF, ktoré propagujú inovácie v MSP. Podporujú asi 3 000 nových projektov v hodnote 630-miliónov EUR ročne. Programy sú medzi malými a strednými podnikmi veľmi populárne a za posledných desať rokov sa neustále zdokonaľovali, poznamenal Dieckhoff. Je nepravdepodobné, že by nová federálna agentúra obnovila ich známosť, systém podpory a ľahký prístup, uviedol Dieckhoff.

Peter-André Alt, prezident nemeckej rektorskej konferencie, má opačný názor. Ako uviedol Alt: „Nový systém financovania musí byť otvorenou témou, mal by vítať návrhy výskumníkov zo všetkých odborov a mať dlhodobú perspektívu. Takýto prístup zdola nahor najlepšie slúži na všeobecnú podporu vedeckých inovácií.“

Nie je jasné, ako by bola D.Innova financovaná. Niektorí z tých, ktorí podporujú jej vznik, naznačujú, že by bolo možné prostriedky presmerovať z existujúcich agentúr transferu do spoločnosti D.Innova.

Dieckhoff upozorňuje, že agentúra by stále potrebovala počiatočné financovanie. Ako uviedol: „Zaznamenali sme veľa pokusov o zníženie byrokracie z ministerstva pre výskum. Možno by sme mali začať od zakladania veľkých agentúr, ktorých samotná implementácia stojí 1 miliardu EUR.“

Dlhá cesta

Zdá sa však, že podpora národnej inovačnej agentúry dosahuje vo výskumných kruhoch bod zlomu. Konferencia rektorov vyjadrila v posledných mesiacoch svoju podporu.

Ako uviedol Alt: „Nová agentúra by mohla fungovať ako jednotné kontaktné miesto. To by vedcom z univerzít a potenciálnym priemyselným partnerom uľahčilo hľadanie vhodného financovania, programy by sa mohli harmonizovať a znížiť byrokracia.“

Navrhovatelia D.Innova si myslia, že má väčšiu šancu uspieť ako jej predchodca. Helbig poznamenáva, že bolo vynaložené veľké úsilie na prekonanie posolstva, že program D.Innova bude otvorený pre všetky univerzity, čím sa rozptýlia obavy vyvolané návrhom z roku 2018. Zdá sa, že väčšina univerzít, aplikovaných i všeobecných, je viac zapojená do tejto myšlienky.

Ako uviedol Christmann: „Nezameriava sa iba na univerzity aplikovaného výskumu, ale na všetkých akademických výskumníkov a ich spoluprácu s hospodárskym sektorom, komunitami a ľuďmi z občianskej spoločnosti. Je to tento širší pohľad na D.Innova, ktorý ho odlišuje od prvého nápadu.“

Strana zelených zaznamenáva nárast prieskumov verejnej mienky a od mája 2021 sa spája s popularitou spojenectva Merkelovej s CDU / CSU. Pokiaľ ide o súčasné trendy, zelení budú súčasťou budúcej nemeckej vlády – alebo ju môžu dokonca viesť.

Myšlienka D.Innova by zodpovedala chuti ostatných strán na podporu inovácií, najmä v malých a stredných podnikoch. Volebný manifest pre stredo-ľavú stranu SPD hovorí o uľahčení financovania transferu technológií pre akademickú obec a malé podniky, zatiaľ čo FDP naďalej sľubuje nemeckú komunitu pre transfery.

Kaufmann súhlasí s tým, že budúca agentúra pre transfer technológií založená na európskych modeloch bude pravdepodobne na stole v prípadných rokovaniach koalície CDU-Zelení po septembrových voľbách.

Nech už sa vláda ujme akejkoľvek moci, Helbig verí, že teraz je agentúra nevyhnutná, aby nemecké inovácie dosiahli svoj potenciál. Ako uviedla: „Často máme pocit, akoby sme jazdili s brzdou. A bola by som naozaj rada, keby sa táto brzda uvoľnila.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 9. 6. 2021, autor: rpa