Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Národný rastový fond poskytuje výskumu Univerzity Twente veľkú podporu

Podpora výskumu na Univerzite Twente. Zdroj: https://www.utwente.nl

Univerzita Twente (UT) v Holandsku je dobre zastúpená medzi devätnástimi návrhmi rastových fondov, pre ktoré sú k dispozícii národné finančné prostriedky. Vláda dáva k dispozícii celkovo 5-miliárd EUR z Národného rastového fondu (ďalej len „Nationaal Groeifonds“) na 28 inovatívnych projektov. Univerzita v Twente dostane veľkú časť týchto financií.

Vláda bude v rokoch 2021 až 2025 investovať 20-miliárd EUR cez rastový fond. Tieto peniaze pôjdu do verejno-súkromných projektov, ktoré majú potenciál prispieť k budúcej ekonomickej prosperite. Univerzita v Twente je partnerom v návrhoch Growth Fund konzorcií NXTGEN, PhotonDelta a Einstein Telescope. Profesor Guus Rijnders a Dr Timo Meinders, ktorí sú obaja pridružení k výskumnému inštitútu MESA+, a prof. Marcel ter Brake bude koordinovať zastúpenie Univerzity v Twente v oboch programoch.

„Spoločne riešiť spoločenské výzvy“

Vinod Subramaniam, prezident Výkonnej rady Univerzity Twente a prezident 4TU.Federation, má z týchto finančných ocenení radosť. Ako uviedol: „Je vhodné, aby vláda prideľovala peniaze tomuto typu konzorcií, ktoré spájajú znalostné inštitúcie, spoločnosti a vlády, aby pracovali na spoločenských výzvach. Teší ma, že Univerzita Twente a ďalšie technické univerzity budú mať príležitosť prispieť k tomu našou technologickou odbornosťou. Spoločne zabezpečíme ďalšie posilnenie výskumu a činnosti v sektoroch ako zdravotníctvo, agropotravinárstvo a špičkové technológie.“

Viac informácií:

National Growth Fund gives University of Twente research a major boost

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.utwente.nl, zverejnené: 28. 4. 2022, autor: rpa