Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Národné lesnícke centrum (NCL) vo Zvolene sa stalo druhou inštitúciou zo Slovenska, ktorá získala grant v schéme Horizont Európa – Teaming for Excellence

Tlačový brífing v Národnom lesníckom centre vo Zvolene. Zdroj: VAIA

Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene dosiahlo mimoriadny úspech – v medzinárodnej konkurencii 116 projektov sa stalo druhou slovenskou inštitúciou v histórii, ktorá získala grant v schéme Horizont Európa – Teaming for Excellence. Vďaka tomu dobuduje svoje centrum excelentnosti na úroveň iných špičkových európskych vedecko-výskumných centier, čím podporí národné a regionálne inovácie a zároveň partnerstvá medzi podnikmi, verejnými subjektami a znalostnými inštitúciami.

Cieľom centra je priniesť nové aplikovateľné postupy a inovácie pre zhodnotenie dreva a celulózy s vyššou pridanou hodnotou. Tento úspech nás teší tiež v kontexte nastavovania a budovania Domény 5 „Zdravé potraviny a životné prostredie“ v rámci Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021 – 2027 (RIS3 2021), ktorej sme gestorom.

Pri úspechu projektu NLC zohralo rolu aj jeho zosieťovanie so zahraničnými partnermi. Na význam prepájania slovenských výskumníkov so zahraničnými a kvalitnej výskumnej infraštruktúry ako na kľúčové prvky atraktívneho výskumno-vývojového prostredia poukazuje Revízia výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoji a inováciách (VVaI) a Národná stratégia VVaI 2030, dokumenty prijaté s cieľom zvýšiť inovačnú výkonnosť Slovenska.

Spolupracovať bude s dvomi partnermi – slovenskou úspešnou spoločnosťou Výskumný ústav papiera a celulózy a svetovo uznávanou nemeckou výskumnou inštitúciou Fraunhofer Institute for Wood Research.

Ako uviedol Peter Balogh, generálny riaditeľ NLC: „S pomocou nemeckého partnera chceme naplno rozvinúť potenciál našich dvoch európsky významných technologických infraštruktúr, experimentálnej 3D CT skenovacej linky dreva a Inkubátora pre výskum špeciálnych povrchov papiera s papierenským strojom. Cieľom je priniesť nové aplikovateľné postupy a inovácie pre zhodnotenie dreva a celulózy s vyššou pridanou hodnotou.“

Súčasťou projektu je podľa jeho slov aj spracovanie a využitie odpadov vznikajúcich najmä pri výrobe papiera a energetickom využití dreva v novovybudovanej výskumno-poloprevádzkovej linke.

Ako ďalej doplnil Peter Balogh: „Spracované odpady budú testované v Centrálnom lesníckom laboratóriu a laboratóriu Semenárskej kontroly NLC s perspektívou ich využitia vo forme hnojív a prímesí do hnojív v lesných škôlkach a agrolesníckych systémoch.“

Ako dodal Štefan Boháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy: „Unikátny papierenský stroj, ktorý sme v rámci projektu vybudovali, dokáže modelovať výrobu až trojvrstvových papierových obalových materiálov. Taktiež obsahuje online integrovaný glejaci lis na povrchovú úpravu, čo z neho robí unikátny prístroj, jediný svojho druhu v rámci Európy.“

Z investícií v NLC môžu pritom profitovať aj lokálne firmy – centrum excelentnosti je práve takým priestorom, kde je možné optimalizované výrobné postupy simulovať a na demonštračných linkách testovať v malosériovej výrobe. Tým sa minimalizuje riziko pre podnikateľov, čo vo výsledku zvyšuje pridanú hodnotu, domáce spracovanie dreva a konkurencieschopnosť celého sektoru.

Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Zdroj: VAIA

Viac informácií:

NLC získalo medzinárodný grant, vedu a inovácie posunie o niekoľko levelov

Zdroj: VAIA; https://web.nlcsk.org, zverejnené: 25. 10. 2023; rpa