Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Národná nadácia „Fond pre budúcnosť Rakúska“

Rakúska Spolková vláda vo svojom uznesení o rozpočte na rok 2022 zo 14. októbra 2021 rozhodla o zriadení Národnej nadácie s názvom „Fund Future Austria“.

Budúcnosť Národnej nadácie „Fund Future Austria“ je teda  vyriešená a jej financovanie je zakotvené v rakúskom štátnom rozpočte až do roku 2025. Tento zdroj je nevyhnutný pre financovanie špičkového výskumu v Rakúsku.                                                             

„Fund Future Austria“ bude mať v rokoch 2022 – 2025 k dispozícii ročné dotácie v objeme 140-miliónov EUR na umožnenie financovania špičkového výskumu.

Rakúsky „Vedecký fond“ (FWF) privítal toto rozhodnutie Rakúskej Spolkovej vlády. S týmito prostriedkami budú môcť v budúcnosti okrem rakúskeho „Vedeckého fondu“ (FWF) aj ďalšie organizácie financujúce výskum. Je to veľká výhra, pretože Rakúska vláda zabezpečuje, že atraktívne programy financovania výskumu sa nemusia prerušiť.

Podľa vyjadrenia prezidenta Vedeckého fondu (FWF) Christoda Gattringera: „Prostriedky od Národnej nadácie „Fund Future Austria“ sú dôležitým zdrojom financovania, ktorého strata by sa priamo dotkla mnohých výskumníkov v Rakúsku. O to viac ma teší, že Rakúska Spolková vláda teraz našla dlhodobejšie riešenia  pre programy financovania výskumu. Je to dôležitý a pozitívny signál pre domáci výskum.“

Na posilnenie významných lokalít pre výskum budú finančné prostriedky smerovať na výskum súvisiaci s klimatickými zmenami a tiež na výskum liekov.

Koncom roka 2020 vypršali dva dôležité zdroje financovania výskumu, takže centrálne inštitúcie financujúce výskum už v roku 2021 nemali k dispozícii 140-miliónov EUR.

V rozpočtovej správe Rakúskej Spolkovej vlády na rok 2022 sú, okrem Národnej nadácie „Fund Future Austria“ vymenované aj ďalšie väčšie rozpočtové položky na výskum, súvisiaci s klímou od roku 2022 do roku 2025 vo výške 100-miliónov EUR ročne, spolu 400-miliónov EUR.                                                                         

Ide o financovanie  ekonomicky relevantných, výskumných a inovačných programov, ktoré umožňujú vyššiu efektívnosť zdrojov, nižšiu spotrebu energie a zníženie emisií CO2.

Väčšia podpora výskumu v biologických vedách

Vzhľadom na závislosť Rakúska a Európy od liečív z tretích krajín, ktorá sa prejavila počas pandémie, sa zintenzívnia výskumné aktivity v oblasti biologických vied, výskumu liekov a boja proti infekčným chorobám“ a tiež sa zabezpečila výroba penicilínu v Rakúsku.

Na roky 2022 až 2025 je na to vyčlenených celkovo 83,8-milióna EUR, z toho 53,8-milióna EUR len v roku 2022. Konkrétne ide o program financovania „Agentúry na podporu výskumu“ (FFG) na boj proti infekčným chorobám, dotovaný sumou 5-miliónov EUR v roku 2022.

Nemalé finančné prostriedky sú vyčlenené aj na účasť v projektoch v rámci „Projektov spoločného európskeho záujmu“ (IPCEI).

Pre (IPCEI) – „Program mikroelektroniky“ je v rokoch 2022 až 2025 plánovaných celkovo 180-miliónov EUR, z toho 57,5-milióna EUR na rok 2022.                                                                                                   

(IPCEI) „Program Vodík“ dostane do roku 2025 celkovo 105-miliónov EUR, v roku 2022 20-miliónov EUR. Okrem toho „Vodíkový klaster Graz“ dostane v roku 2022  5,7-milióna EUR a do roku 2025 to bude spolu 17-miliónov EUR.

V rozpočtovej správe sa tiež spomínajú projekty financované z fondu EÚ na obnovu, ako napríklad iniciatíva financovania „Quantum Austria“ (2022: 21-miliónov EUR, 2022 – 2025: 85-miliónov EUR), alebo plánovaný “Austrian Institute of Precision Medicine (2022: 5- miliónov EUR ), 2022 – 2025: 50-miliónov EUR).

Viac informácií:

Budget – Nationalstiftung für Forschung mit 140 Mio. Euro jährlich

Zdroj: https://www.fwf.ac.at; https://science.apa.at, zverejnené: 4. 11. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa