Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Narodenie počas pandémie nemá žiadny vplyv na správanie, uvádzajú švajčiarski vedci

Toddler during eyetracking study
Jednoročné dieťa počas štúdie pomocou sledovania očí na analýzu správania pohľadu. Zdroj: UZH

Zdravotné problémy a straty, sociálna izolácia a problémy duševného zdravia – pandémia mala drastický dopad na našu spoločnosť. Ako sa však s týmito zmenami vyrovnávajú najmladší členovia spoločnosti? Vedci z Univerzity v Zürichu (UZH) zistili, že prítomnosť rodičov a opatrovateľov stačí na zmiernenie negatívnych účinkov pandémie na sociálny vývoj dojčiat. Výskumníci z UZH, ktorí skúmali, či deti narodené počas pandémie prejavujú iné sociálne správanie ako deti rovnakého veku pred pandémiou, dospeli k záveru, že sa nezdá, že by sa vyvíjali inak. K tomuto záveru dospeli hodnotením schopnosti detí sledovať pohľad inej osoby.

Ako uviedla Stephanie Wermelinger, ktorá sa zaoberá výskumom vývojovej psychológie u dojčiat a detí na oddelení psychológie na UZH: „Táto schopnosť je základom pre zapojenie sa do sociálnych interakcií, budovanie vzťahov a rozvoj jazykových zručností.“ Ak je táto schopnosť narušená, môže to brániť schopnosti človeka komunikovať so spoločnosťou, ako je to v prípade ľudí s autizmom.

Štúdie sa zúčastnilo 80 dojčiat vo veku 12 až 15 mesiacov. Boli im zobrazené rôzne videá, na ktorých sa človek pozeral na jeden z dvoch predmetov. Sledovaním pohybov očí dojčiat výskumníci zaznamenali, ako často a ako rýchlo deti sledovali pohľad osoby. Potom porovnali svoje údaje s údajmi o pohybe očí od 133 detí pomocou rovnakej metódy pred pandémiou.

Medzi deťmi narodenými počas pandémie a pred ňou neboli žiadne významné rozdiely v správaní. Deti narodené počas pandémie sledovali pohľad osoby rovnako často a rýchlo ako deti v predpandemickej skupine.

A to aj napriek pandémii, čo znamená, že deti v štúdii celkovo videli menej ľudí a komunikovali s väčším počtom ľudí, ktorí nosili masky. Zdá sa, že sa nevyvíjajú inak ako deti, ktoré tieto zmeny súvisiace s pandémiou nezažili, tvrdia vedci.

Ako dodala Wermelinger: „Veríme, že nezmenené sociálne interakcie s rodičmi a opatrovateľmi doma sú dostatočné na to, aby zmiernili akýkoľvek vplyv, ktorý by pandémia COVID-19 mohla mať na dojčatá.“

Viac informácií:

Stephanie Wermelinger, Lea Moersdorf, Moritz M. Daum. How experience shapes infants’ communicative behaviour: Comparing gaze following in infants with and without pandemic experience. 29 June 2022. Infancy. DOI: 10.1111/infa.12488

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.media.uzh.ch, zverejnené: 18. 7. 2022, autor: rpa