Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Najvyšší ranking udržateľného mesta Nemecka získal Heidelberg

Heidelberg so zámkom v pozadí. Zdroj: https://www.wochenblatt-reporter.de

Podľa tlačovej správy nemeckého hospodárskeho týždenníka WirtschaftsWoche zo dňa 16. novembra 2023, získalo mesto Heidelberg prvenstvo v rebríčku hodnotenia udržateľnosti miest v Nemecku, ktoré je najbezpečnejšie pre budúcnosť.

Heidelberg zaujme, okrem iného, aj pasívnymi domami v mestskej časti „Bahnstadt“ a ďalšími význačnými opatreniami pre klimaticky neutrálny mestský rozvoj, ako je nový zásobník energie v štvrti „Pfaffengrund“, ale aj s tými najlepšími hodnotami vo vzdelávaní a odbornej príprave študentov. V Heidelbergu je  najvyšší počet absolventov škôl s úspešnou kvalifikáciou a najnižšia miera nezamestnanosti mladých ľudí. Prostredníctvom hodnotenia udržateľnosti skúmal hospodársky týždenník „WirtschaftsWoche“ ekologickú budúcu životaschopnosť miest na základe koncepcie udržateľnosti „Organizácie Spojených národov“ (OSN). Už v minulom roku obsadil Heidelberg tretie miesto.

Viceprimátor mesta Heidelberg Prof. Dr. Eckart Würzner uviedol: „Investície do obchodných miest a dodávok energií sú dôležité. Nový rebríček miest ukazuje, že naše investície do budúcnosti, hospodárskeho rozvoja a trvalo udržateľného energetického zabezpečenia pre ochranu klímy nášho mesta sa vyplácajú. Heidelberg je domovom celosvetovo významnej univerzity, niekoľkých inštitútov Maxa Plancka a ďalších medzinárodných výskumných inštitúcií. „Heidelberg InnovationPark“ ponúka domicil pre IT, AI, BioTech a Life Sciences a tiež rozvojový priestor pre začínajúcich podnikateľov. Nové kongresové centrum v Heidelbergu, celá mestská štvrť „Bahnstadt“ a naše konverzné plochy sa rozvíjajú pomocou energeticky efektívnej výstavby. V našom meste podnikáme veľké kroky v klimaticky neutrálnom zásobovaní energiou, počnúc od nového systému skladovania energie s energetickým parkom, až po rozšírenie diaľkového vykurovania a riečnych tepelných čerpadiel. Ďalšími investíciami do škôl, škôlok a školiacich stredísk posilňujeme z dlhodobého hľadiska aj budúcu životaschopnosť nášho mesta.“

Udržateľnosť je súčasťou DNA mestského rozvoja

Podľa „WirtschaftsWoche“, stratégia tepelného hospodárstva Heidelbergu je iba jedným z mnohých prvkov, ktoré teraz robia zo známej univerzitnej lokality najudržateľnejšie nemecké mesto. Systém uskladnenia energie v komunálnej sieti Heidelberg , tzv. „prvá pochôdzna termoska v Nemecku“ funguje ako nadrozmerná termoska. Voda zo siete diaľkového vykurovania sa tam skladuje s teplotou až 115 stupňov a v prípade potreby sa privádza späť do siete. Na streche 55-metrovej budovy v „Pfaffengrunde“ vyrastie pochôdzna terasa s reštauráciou. Hneď vedľa, v energetickom parku, je vybudovaná tepelná elektráreň na drevo, niekoľko zariadení na kombinovanú výrobu biometánu a inovatívne zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektriny v kombinácii s tromi veľkými tepelnými čerpadlami vzduch-voda.

Týždenník „WirtschaftsWoche“ sa ďalej a zameriava aj na štvrť „Bahnstadt“, jeden z najväčších projektov pasívnych domov na svete. V tejto lokalite žije už okolo 6 000 ľudí a v tejto štvrti sa rodí najviac detí v Heidelbergu. Obyvatelia tu vyprodukujú za rok iba 0,13 tony CO₂ na osobu na elektrinu a diaľkové vykurovanie. To znamená, že v porovnaní s obyvateľmi inde, ušetria 94 % CO₂.

Udržateľnosť je súčasťou DNA nášho mestského rozvoja. Všetko, čo ako mesto rozvíjame, je klimaticky neutrálne. K tomu vykupujeme pozemky a ako vlastníci nehnuteľností stanovujeme ekologické štandardy, ktoré idú nad rámec bežného stavebného zákona,“: cituje „WirtschaftsWoche“ vo svojom hodnotení viceprimátora Eckarta Würznera.

Veda a výskum, vzdelávanie a odborná príprava

Hodnotiaci rebríček tiež poukazuje na vysokú hodnotu, ktorú má pre mesto Heidelberg veda a výskum, vzdelávanie a odborná príprava. Každé piate euro z mestského rozpočtu ide pre blaho detí a mládeže, od starostlivosti o deti cez školské budovy, až po ponuky ako je školská sociálna práca na všetkých školách. Približne 70 % zamestnancov v Heidelbergu pracuje v službách, ktoré kladú vysoké nároky na znalosti.

Medzi kritériá udržateľnosti je zaradených celkovo 22 ekologických, ekonomických a sociálnych ukazovateľov. Heidelberg dosahuje obzvlášť dobré výsledky s najlepšími celoštátnymi údajmi o absolventoch škôl bez kvalifikácie (iba 2,3 %) a najnižšou mierou nezamestnanosti mladých ľudí (iba 2,2 %), ale aj vysokou hustotou výskumných inštitúcií v mestskej oblasti (okolo 14 inštitúcií na 100 000 obyvateľov). Je tu  veľmi dobré pokrytie optických vlákien (89,0 % domácností) a vysoký podiel alternatívnych energií vykurovania, mimo ropy a plynu (90,6 % dokončených budov). Okrem toho sa v hodnotení zohľadnili aj štatistické údaje o hustote zastávok v miestnej verejnej doprave, cyklistické trasy, počet elektronických nabíjacích staníc, inštalovaný výkon solárnej a veternej energie a počet pracovných miest v profesiách v oblasti udržateľného rozvoja.

Pre hodnotenie miest sa skúmalo 71 veľkých nemeckých miest s viac ako 100 000 obyvateľmi. Rebríček miest podľa „WirtschaftsWoche“, „ImmobilienScout24“ a „IW Consult“ sa považuje za najkomplexnejšiu kontrolu miest v Nemecku a zverejňuje sa každoročne.

Viceprimátor Heidelbergu Prof. Dr. Eckart Würzner s ocenením pre najudržateľnejšie mesto Nemecka. Zdroj: https://www.wochenblatt-reporter.de

Viac informácií:

Städteranking 2023: Wo lebt es sich am besten?

Zdroj: https://www.heidelberg.de; https://www.wochenblatt-reporter.de, zverejnené: 5. 12. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa