Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Najväčšie slovenské univerzity sú atraktívnejšie a modernejšie vďaka projektu ACCORD

Prezentácia projektu ACCORD. Zdroj: https://www.stuba.sk

Zmodernizované budovy, zrekonštruované prednáškové miestnosti s najnovšou technikou, prerobená aula či špičkové prístroje. To všetko priniesol ACCORD, spoločný projekt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského na zlepšenie univerzitných kapacít. Pokroky, ktoré vďaka nemu dve najväčšie slovenské univerzity zaznamenali, vyhodnotili 18. a 19. októbra na konferencii „Univerzitné kapacity STU a UK vo výskume, vývoji a inováciách” za účasti ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Petra Balíka.

Počas dvoch dní odzneli prezentácie z oblasti informačno-komunikačných technológií a progresívnych materiálov, zároveň obe partnerské univerzity informovali o rekonštrukciách svojich priestorov financovaných zo spomínaného projektu. Vo finále budú jednotlivé fakulty UK a STU zrekonštruované zvonku aj zvnútra, vybavené novými prístrojmi a modernou vedeckou infraštruktúrou, čím sa zvýši atraktivita prostredia pre prilákanie a udržanie talentov.

“Realizácia jednotlivých aktivít projektu ACCORD otvára obom univerzitám nielen nové možnosti spoločného inovatívneho výskumu, ale aj s odborníkmi v rámci európskeho výskumného priestoru. Zároveň sa posilní spolupráca medzi akademickou obcou a priemyselnou sférou,” povedal hlavný koordinátor projektu na STU Milan Belko.

Rektor STU Oliver Moravčík v príhovore vyzdvihol benefity projektu ACCORD v podobe zmodernizovaných budov, laboratórií a novej techniky, ktoré by z vlastných zdrojov ani jedna z partnerských univerzít nebola schopná zrealizovať. Spomenul aj komplikácie, ktoré projekt od počiatočnej fázy sprevádzali a nepredvídateľné okolnosti spôsobili, že ho sprevádzajú až do záverečnej fázy. Realizáciu projektu, ktorá sa začala 1. septembra 2019, totiž výrazne poznačili medzinárodné krízy s finančnými konzekvenciami – pandémia COVID, inflácia a vojna na Ukrajine. Tieto faktory spôsobili nárast finančných nákladov na projekt o takmer 24-miliónov EUR.

„Ich nárokovanie a schválenie nie je dodnes zrealizované, vláda tieto financie nedokázala zabezpečiť, či už ako pôžičku, alebo predfinancovanie projektu. Práce a tovary na projekte pritom musia byť uhradené do 27.12.2023, inak pôjde o neoprávnené výdavky s vážnymi dôsledkami. Problém posúvame novej Vláde SR, tá musí zvážiť a kalkulovať, kde vznikne menšia strata,“ konštatoval rektor Moravčík.

Veľký projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation) vznikol na základe spolupráce medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou Komenského. Bol vytvorený ako efektívny nástroj pre zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity týchto dvoch univerzít. Jeho financovanie je zabezpečené z prostriedkov Európskej únie, konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo štátneho rozpočtu so spolufinancovaním z vlastných zdrojov. Ide o najvýznamnejšiu investíciu v súčasnom programovom období implementácie štrukturálnych fondov do výskumnej infraštruktúry na Slovensku s výškou nenávratného finančného príspevku 105 417 261,90 EUR.

Zdroj: https://www.stuba.sk, zverejnené: 26. 10. 2023, autor: rpa