Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Najlepších inovátorov odmení minister hospodárstva v Dubaji

MH SR sa dištancuje od vyhlásení I. Hrčku v súvislosti s EXPO Dubaj |  Tlačové správy | MHSR

Najúspešnejší slovenskí inovátori si prevezmú cenu ministra hospodárstva SR v rámci 14. ročníka súťaže “Inovatívny čin roka 2020” výnimočne na svetovej výstave EXPO 2021 v Dubaji v januári 2022. Aj preto sa termín na doručenie prihlášok posunul až na koniec septembra 2021. Ako uviedol minister hospodárstva Richard Sulík: „Nepochybujem o schopnostiach podnikateľov na Slovensku a ich kreatívnom myslení. Verím, že bude veľa prihlásených nápadov a inovácií a tie najlepšie, ako aj ich tvorcov, odmením v rámci svetovej výstavy EXPO 2021 v Dubaji. Špeciálna cena za inováciu, ktorá prispela k riešeniu pandémie, bude ocenením snahy, umu a predovšetkým ochoty pomáhať nám všetkým.“ 

Podľa šéfa rezortu hospodárstva si osobitnú pozornosť zaslúžia tí, ktorí počas koronakrízy dokázali byť užitoční pri znižovaní negatívnych dôsledkov šírenia ochorenia. Ako zdôraznil vicepremiér: „Chcem, aby odovzdávanie cien bolo spojené aj s možnosťou návštevy výnimočného podujatia, kde bude mať Slovensko svoje zastúpenie.“ Súťaž má štyri kategórie. V kategóriách inovácia výrobkov, technologická inovácia a inovácia v oblasti služieb budú udelené ceny na prvých troch miestach. V novej kategórii COVID-19  inovácia, ktorá pomohla pri riešení pandemickej situácie, bude ocenený najlepší návrh. Vo všetkých prípadoch musí ísť o inováciu, ktorá bola na trh uvedená v roku 2020. Najlepšie návrhy získajú vecnú cenu a finančnú odmenu po 7 000 EUR. Ocenenia na druhom a treťom mieste sú spojené s finančnou odmenou 5 000 EUR a 3 000 EUR.

Základom úspešného projektu je popri inovatívnosti riešenia aj prínos pre spotrebiteľa, zákazníka a spoločnosť a tiež vplyv na trh, podnikateľskú činnosť, na národné hospodárstvo a ekológiu. Ako uviedol Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá súťaž pre rezort hospodárstva organizuje: „Prvé prihlášky do súťaže sme už dostali a je vidieť, že podnikateľom nie je ľahostajná budúcnosť a inovatívne myslenie či tvorenie. Tí najlepší budú odmenení a predstavení v  januári počas národného týždňa na  podujatí  EXPO 2021. Preto sme aj termín doručenia prihlášok predĺžili na koniec septembra.“

Prihlášky do súťaže môžu záujemcovia posielať do 30. 9. 2021 elektronicky na e-mailovú adresu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: sutaz@siea.gov.sk. Súťaž je určená pre právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov so sídlom v Slovenskej republike. Ceny budú víťazom jednotlivých kategórií odovzdané na svetovej výstave EXPO 2021 v dňoch od 24. 1. 2022 – 28. 1. 2022 v Dubaji.

Viac informácií:

Inovatívny čin roka 2020

Zdroj: https://www.mhsr.sk; https://www.siea.sk, zverejnené: 20. 7. 2021, autor: rpa