Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Najlepší vedci a vedkyne SAV do 35 rokov si v Košiciach prevzali diplomy

Seminár víťazov Súťaže mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok SAV do 35 rokov. Zdroj: https://www.sav.sk

8. júna 2023 sa v Košiciach uskutočnil tradičný seminár víťazov Súťaže mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok SAV do 35 rokov. V aule SAV na Watsonovej ulici predstavili výskumné témy a výsledky, s ktorými sa prihlásili do súťaže. Vo večerných hodinách sa v Dome umenia uskutočnil už 22. koncert Mladí mladým – umelci vedcom spojený so slávnostným odovzdávaním diplomov.

Seminár najlepších mladých vedcov a vedkýň SAV do 35 rokov v tomto roku opäť priniesol príležitosť spoznať rozmanitosť výskumných tém skúmaných na pôde SAV. V Košiciach sa predstavili:

Za 1. oddelenie vied:

RNDr. Miroslav Gančár, PhD. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. s prácou: Dve tváre amyloidnej agregácie poly/peptidov: inhibícia vs. aplikácia (1. miesto)

Mgr. Martin Bobák, PhD. z Ústavu informatiky SAV, v. v. i. s prácou: Exaškálovateľné počítanie na veľkých dátach (2. miesto)

Ing. Rastislav Ries, PhD. z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i. s prácou: Tenké vrstvy pre Supravodivé rádiofrekvenčné (SRF) dutin. (3. miesto)

Mgr. Zuzana Rošťáková, PhD. z Ústavu merania SAV, v. v. i. s prácou: Analýza EEG signálu pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou tenzorickej dekompozície (Čestné uznanie)

Za 2. oddelenie vied:

Ing. Michal Slaný, PhD. z Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i. s prácou: Anorganicko-organické hybridné íly pre priemyselné a environmentálne aplikácie (1. miesto)

Mgr. Nikoleta Alchus Laiferová, PhD. z Ústavu experimentálnej endokrinológie, Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. s prácou: Bioaktívne molekuly v adaptačnej odpovedi na cvičenie a chronické ochorenie kostrového svalu u človeka: systémové a tkanivovo-špecifické mechanizmy (2. miesto)

Mgr. Ivana Kajanová, PhD. z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. s prácou: Proces štiepenia nádorovo-asociovaného proteínu karbonická anhydráza IX a využitie špecifických protilátok voči tomuto proteínu (3. miesto)

Za 3. oddelenie vied:

Mgr. art. Kristina Lomen, PhD. z Ústavu hudobnej vedy SAV, v. v. i. s prácou: Tradičná piesňová kultúra Slovákov v Starej Pazove v Srbsku (1. miesto)

Mgr. Matúš Grežo, PhD. z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. s prácou: Finančné a zdravotné správanie ľudí v prvej a druhej vlne pandémie COVID-19 (2. miesto)

Videokonferenčne sa prezentácie zúčastnili:

PhDr. Daniela Vacek, PhD. z Filozofického ústavu SAV, v. v. i. s prácou: Analýza normatívneho diskurzu (3. miesto)

Mgr. Veronika Valkovičová, PhD. zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i. s prácou: Epistemická legitimita rodových štúdií vo vedeckých komunitách a tvorbe verejných politík na Slovensku (Čestné uznanie)

Program venovaný mladým vedeckým talentom pokračoval v koncertnej sále Domu umenia v Košiciach, kde sa vo večerných hodinách predstavili poslucháči a poslucháčky košického Konzervatória Timonova 2. Ako prvá vystúpila saxofonistka Renata NASIBULINA, študentka 2. ročníka so skladbami Paulea Mauricea: Tableaux de Provence (Obrázky Provensálska), IV. Dis alyscamps l’amo souspire (Povzdych duše pre Alyscamps) a V. Lou cabridan (Čmeliak). Študentka 6. ročníka v odbore operný spev Sára DLUGOŠOVÁ zaspievala áriu Sophie z opery Werther od Julesa Masseneta. Spevák Kristián GUTTEK, študent 4. ročníka sa predstavil áriou Figara zo svetoznámej Mozartovej opery Figarova svadba. Na záver vystúpila klaviristka, študentka 6. ročníka, Lea TOMAŠIKOVÁ s Koncertom pre klavír a orchester G dur I. Allegramente od Mauricea Ravela.  V druhej časti večera odznela Česká suita op. 39 Antonína Dvořáka. Orchester dirigoval Rastislav Štúr.

Po koncerte predseda SAV Pavol Šajgalík odovzdal diplomy úspešným mladým vedcom a vedkyniam. Zdôraznil pritom podobnosť umeleckej a vedeckej práce. Ako uviedol Pavol Šajgalík v krátkom príhovore: „Obe činnosti, vedecká aj tá umelecká, si vyžadujú vytrvalosť, kus šťastia aj kreativity. Umelec ani vedec nikdy nechodia do zamestnania, svoju prácu vnímajú ako poslanie. Preto prajem aj ja Vám, aby bola táto cena pre vás povzbudením. A aby práca, ktorú, verím, že robíte radi, nebola pre vás zamestnaním a povinnosťou, ale poslaním.“

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 12. 6. 2023, autor: rpa