Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nadácia VolkswagenStiftung podporí v Nemecku štyri nové centrá pre výskum vedeckej komunikácie

Home

Home

Nadácia VolkswagenStiftung je nezávislá, nezisková nadácia so sídlom v Hannoveri. S celkovým objemom ročného financovania vo výške približne 150-mil. EUR je to najväčšia nemecká súkromná nadácia propagujúca vedu a výskum. Prostriedky prideľuje výlučne vedeckým inštitúciám. Za viac ako 50 rokov svojej existencie nadácia VolkswagenStiftung financovala okolo 33 000 projektov v celkovej sume viac ako 5,1-miliardy EUR.                                                                                                                                                

Na oblasť vedy a výskumu pôsobia viaceré tlaky z mnohých strán, aby sa o výsledky svojich zistení a procesov podelila s verejnosťou. Chýba však know-how, ktoré je založené na dôkazoch, ako a za akých podmienok funguje vedecké komunikácia.                                                                                                

Nadácia VolkswagenStiftung podporuje vedecko-výskumné konzorciá v Mníchove, Kieli, Tübingene a združenia v Dortmunde, Essene a Bonne s cieľom udržateľne napredovať vo výskume vedeckej komunikácie v Nemecku.                                                                                                                                      

Ako uviedol Jens Rehländer z odboru komunikácie VolkswagenStiftung vo svojom príspevku z 25. 6. 2021 reakcia na tender „Vedecká komunikácia na tretiu – centrá pre výskum vedeckej komunikácie“ bola obrovská a nadácia obdržala 27 prihlášok od konzorcií s 500 jednotlivcami z 300 inštitúcií z 24 krajín. Správna rada v súčasnosti schválila štyri projekty.                                                                                                                  

Generálny sekretár nadácie VolkswagenStiftung Dr. Georg Schütte poznamenal: „Vedecká komunikácia sa stále viac považuje za neoddeliteľnú súčasť vedeckého systému. Ak však chcete splniť súvisiacu zodpovednosť voči spoločnosti, je potrebné mať viac informácií, znamená to budovať si dôveru komunikáciou integrity a nehazardovať. Vyžaduje sa hĺbkový výskum a štandardy kvality založené na vede. Nadácia VolkswagenStiftung  vytvára v súčasnosti potrebné experimentálne miestnosti, v ktorých bude veda v súčinnosti s komunikačnou praxou rozvíjať nové znalosti a nové inšpirácie výmenou so svojimi cieľovými skupinami.

O výzvu s názvom: „Vedecká komunikácia na tretiu“ sa mohli uchádzať projekty, v ktorých budú spolupracovať tri perspektívy:                                                                                                                                                  

  • vedecký komunikačný výskum
  • špecializovaná veda
  • komunikačná prax                                                                                                                                                                     

Obdobie financovania je päť rokov a je možné ho predĺžiť najviac o tri roky. Predpokladom schválenia projektu je záväzok univerzitnej inštitúcie poskytovať stálu podporu novozriadeným centrám aj po období financovania.

Prehľad štyroch schválených projektov:

1. Communicating Planetary Health: The Munich Science Communication Lab
2. Evolving Visualizations for Evolving Health – The Kiel Science Communication Network
3. Rhine-Ruhr Centre for Science Communication Research
4. Center for Rhetorical Science Communication Research on Artificial Intelligence

V informáciách o predkladaní žiadostí pre každú finančnú iniciatívu sú podrobne vysvetlené rámcové podmienky a formálne požiadavky na predloženie žiadosti konkrétne pre každú iniciatívu. Nájdete tam aj praktické informácie o tom, ako sa prihlásiť. Kontaktné osoby, ktoré sú tam uvedené, vám radi odpovedia na ďalšie otázky.

Žiadosti sa podávajú v elektronickej forme prostredníctvom aplikačného portálu nadácie.

Možnosti financovania pre zahraničné inštitúcie

V zásade môžu žiadosť podať aj vedecké inštitúcie zo zahraničia. Žiadosti sa však musia týkať aj konkrétnej iniciatívy financovania a musia obsahovať konkrétne informácie o vopred dohodnutej spolupráci s vedcami v Nemecku. V mnohých iniciatívach týkajúcich sa financovania sa vyžaduje spolupráca s lead partnerom projektu-nemecká akademická inštitúcia zaoberajúca sa výskumom.

Viac informácií

Zdroj: https://www.volkswagenstiftung.de, zverejnené: 24. 8. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa