Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nadácia Volkswagen sa podieľa na financovaní lekárskeho výskumu v Dolnom Sasku

zukunft.niedersachsen: Nové otázky v personalizovanej medicíne v prevencii, diagnostike či terapii. Zdroj: https://www.volkswagenstiftung.de

Dolnosaské ministerstvo pre vedu a kultúru (MWK) a nadácia „VolkswagenStiftung“ podporujú financovanie výskumu personalizovanej medicíny a zdravotnej starostlivosti. Zo spoločného programu „zukunft.niedersachsen“ je k dispozícii na tento účel až 20-miliónov EUR.

„Dolnosaský minister pre vedu a kultúru“ (MWK) Falko Mohrs uviedol: “Zdravý životný štýl je vysoko relevantný pre náš budúci blahobyt. Prvé dve opatrenia v oblasti medicínskeho výskumu sa zameriavajú na dôležité rozhodnutia v našom zdravotníctve. Na jednej strane sa zaoberáme individuálnymi terapeutickými prístupmi pri rôznych ochoreniach a na druhej strane hľadáme tie  najlepšie riešenia, aby sme zabezpečili, aj v rýchlo sa meniacom zdravotníckom systéme, kvalitnú lekársku starostlivosť  pre ľudí v blízkosti domova.“

Personalizovaná medicína sa zameriava na základné genetické požiadavky a životné podmienky liečenej osoby a preto sľubuje najlepšiu možnú starostlivosť s čo najmenšími vedľajšími účinkami. Výzva na predkladanie návrhov s názvom „Nové otázky personalizovanej medicíny v prevencii, diagnostike alebo terapii“ je zameraná  na výskumníkov v oblasti biomedicíny, biotechnológie a dátovej vedy. Spoločné aj individuálne projekty sú financované sumou do štyroch miliónov EUR na obdobie päť rokov. Uzávierka prihlášok je 1.2.2024.

Výskum zdravotníckych služieb skúma tieto otázky:

* Ako sa zaobchádza s každým človekom najlepším možným a najbezpečnejším spôsobom, keď ochorie?                                   

* Ktoré služby pomáhajú pri akej liečbe?

Druhá výzva na predkladanie návrhov má názov: „Nové sociálno-medicínske impulzy pre výskum v zdravotníctve“. Výzva je určená pre vedcov v oblasti sociálnej medicíny, ošetrovateľstva, sociológie, výskumu rodov a diverzity, ako aj príbuzných vied. Uzávierka prihlášok je 1. februára 2024.

“Personalizovaná medicína a výskum zdravotníckych služieb sú dobrými príkladmi toho, ako možno nájsť odpovede na zmeny v našej spoločnosti prostredníctvom spolupráce naprieč rôznymi výskumnými disciplínami. Vytvárajú pridanú hodnotu, ktorú môžeme všetci zažiť v našom každodennom živote,” dodal  Dr. Georg Schütte, generálny tajomník nadácie „VolkswagenStiftung.“

zukunft.niedersachsen

Väčšina finančných prostriedkov od „zukunft.niedersachsen“ pochádza z ekvivalentu ročnej dividendy z nominálnych 30,2-milióna trustových akcií automobilového koncernu Volkswagen (VW) zo Spolkovej krajiny Dolné Sasko, na ktoré sa vzťahuje právo na prevod zisku do nadácie „VolkswagenStiftung.“ Financie majú podľa stanov dostať vedecké inštitúcie v spolkovej krajine Dolné Sasko. Za týmto účelom prekladá Nemecká Spolková vláda správnej rade nadácie „VolkswagenStiftung.“,spravidla v lete a na jeseň, návrhy na využitie finančných prostriedkov. V roku 2022 bolo pre „zukunft.niedersachsen“ k dispozícii celkovo 237,3-milióna EUR. Okrem toho je k dispozícii jednorazová suma 576,3-milióna EUR zo špeciálnej dividendy z IPO spoločnosti Porsche AG.

Viac informácií:

zukunft.niedersachsen: Neue Fragestellungen der personalisierten Medizin in Prävention, Diagnostik oder Therapie

Zdroj: https://www.volkswagenstiftung.de, zverejnené: 14. 12. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa