Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nadácia ESET vyhlasuje súťaž

Banner_k_esejistickej_súťaži_Nadácie_ESET_na_obr_Kip_Thorn.png

Využite jedinečnú možnosť stretnúť hviezdu fyziky Kipa Thorna, laureáta Nobelovej ceny a spoluautora hollywoodskeho filmu Interstellar.

Je veda riešením všetkých výziev ľudstva? Kam by malo ľudstvo investovať svoje zdroje a prečo? Malo by to byť hľadanie odpovedí na zásadné otázky o vesmíre alebo skôr pokus o záchranu našej civilizácie? Na tieto otázky budú hľadať odpoveď esejisti v súťaži Nadácie ESET. Autor víťaznej eseje získa okrem finančnej odmeny 1 000 EUR aj príležitosť osobne stretnúť svetoznámeho fyzika a nositeľa Nobelovej ceny.

Súťaž je otvorená pre všetkých obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenska vo veku od 16 rokov. Súťažné eseje musia byť napísané v anglickom jazyku a môžu mať maximálny rozsah 3 600 znakov (vrátane medzier). Príspevky možno prihlasovať cez webovú stránku súťaže do 20. septembra 2021.

Podmienky zapojenia sa do esejistickej súťaže, ako aj bližšie informácie sú dostupné v štatúte súťaže.

Víťaz sa stretne s hviezdou teoretickej fyziky

Eseje bude hodnotiť porota pozostávajúca z renomovaných vedcov z oblasti prírodných aj spoločenských a humanitných vied, ako aj z ďalších osobností. Zoznam víťazných esejí, ktoré porota vyberie, ako aj eseje samotné budú zverejnené na stránke súťaže.

Hlavného víťaza určí predseda poroty, medzinárodne uznávaný teoretický fyzik Kip Thorne, svetoznámy fyzik a nositeľ Nobelovej ceny, ktorý navštívi v októbri Slovensko pri príležitosti vyhlasovania výsledkov 3. ročníka súťaže ESET Science Award.

Autor víťaznej eseje získa finančnú odmenu vo výške 1 000 EUR a pozvánku na slávnostný galavečer ocenenia ESET Science Award, kde sa s Kipom Thornom bude môcť stretnúť priamo.

Okrem hlavného víťaza esejistickej súťaže bude spomedzi všetkých prihlásených esejí, ktoré splnili základné kritériá súťaže, vyžrebovaná aj ďalšia víťazná esej. Jej autor získa finančnú odmenu vo výške 1 000 EUR.

Krok k novým náhľadom na budúcnosť vedy

Ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko: „Esejistickú súťaž vnímame ako príležitosť podnietiť čo najširší okruh autorov zamyslieť sa nad významom vedy. Návšteva profesora Kipa Thorna na Slovensku je pre našu krajinu, a najmä jej vedeckú komunitu, obrovská česť. Objav gravitačných vĺn, za ktorý mu bola udelená Nobelova cena, je potvrdením platnosti Einsteinovej teórie relativity a otvára nové možnosti pozorovania vzdialeného vesmíru vrátane takých fenoménov, ako sú zrážky superhmotných čiernych dier.“ Ako ďalej dodal Richard Marko. „Tešíme sa na všetky prihlásené eseje a na prepájanie ideí zo sveta humanitných, technických, prírodných a iných vied. Túto súťaž vnímame ako jeden z krokov smerom k otváraniu sa synergiám a novým náhľadom na budúcnosť vedy.“

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://www.esetscienceaward.sk, zverejnené: 13. 9. 2021, autor: rpa