Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nadácia ESET predstavila nominácie na ESET Science Award 2020

Nadácia ESET predstavila nominácie na ESET Science Award 2020

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu zapríčinenú vírusom SARS-CoV-2 sa ocenenie nebude odovzdávať na slávnostnom galavečere, ale prostredníctvom online podujatia. Vyhlásenie laureátov môže verejnosť sledovať v stredu 14. októbra 2020 cez livestream na Facebook profile ESET Science Award

Podľa Richarda Marka, generálneho riaditeľa spoločnosti ESET, ocenenie prichádza v čase, keď si celý svet uvedomuje dôležitosť vedy a výskumu.

Ako dodal Richard Marko: „Rok 2020 nám naplno ukázal, ako veľmi svet potrebuje vedu, sme preto radi, že vďaka oceneniu môžeme verejnosti predstaviť pätnásť inšpiratívnych vedcov a vysokoškolských pedagógov, ktorých každodenná práca robí Slovensko a svet lepším miestom pre život.“

Aj tento rok Nadácia ESET udelí ocenenie v troch kategóriách: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov, Výnimočný vysokoškolský pedagóg. V prvých dvoch kategóriách o laureátoch rozhodne medzinárodná komisia, na čele ktorej bude stáť držiteľ Nobelovej ceny a zároveň legenda spomedzi osobností svetovej vedy. V tretej kategórii bude o laureátovi rozhodovať komisia zložená zo zástupcov slovenských univerzít.

Komisia posudzuje množstvo ukazovateľov, ktorými sú: merateľné scientometrické údaje, zapojenie do medzinárodných vedeckých projektov, komunikáciu a popularizáciu, spoluprácu s inými vedeckými odbormi, princípy vedeckej etiky, potenciálny dopad vedeckej práce na ďalšie oblasti života a aj ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov. O laureátovi v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodnú zástupcovia významných slovenských univerzít, ktorí hodnotia okrem vedeckých kritérií aj spôsob, akým kandidát vedie svojich študentov, inovuje výuku a propaguje vedný odbor za bránami fakulty.

Ako vysvetľuje Paulína Böhmerová, ktorá vedie ocenenie ESET Science Award: „Finalisti sú vedcami či pedagógmi, ktorých odborný aj životný profil sú potrebným dôkazom, že na Slovensku aj napriek zložitej situácii stále pôsobia špičkové osobnosti.“   

K ambasádorom ocenenia, významným vedeckým osobnostiam Ruzene Bajcsy a Pavlovi Chebenovi, pribudli tento rok tri ďalšie inšpiratívne osobnosti. Sú nimi manželia Hana a Dalimil Dvořákoví, uznávaní českí chemici a filantropi, zakladatelia Nadace Experientia, ktorá cielene podporuje mladých chemikov a Michal Valko, slovenský odborník na strojové učenie pôsobiaci vo Francúzsku.

Finalisti v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy 

Michal Fečkan –pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami. Patrí medzi svetovú špičku matematikov.

Pavol Jakubec – pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa organickej syntéze a výskumu nových antibiotík.

Boris Klempa – pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Je virológ a venuje sa evolúcii a ekológii zoonotických vírusov a od marca 2020 aj vírusu SARS-CoV-2.

Mária Omastová –pôsobí na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa oblasti materiálového výskumu polymérnych kompozitov a nanokompozitov a vedie tím na výskum plastového odpadu v Dunaji.

Fedor Šimkovic –pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa jadrovej a subjadrovej fyzike. Skúma fundamentálne vlastnosti a interakcie neutrín teoreticky, ako aj experimentálne v rámci medzinárodných kolaborácií.

Finalisti v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov 

Tomáš Bertók – pôsobí na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Tamás Csanádi – pôsobí na Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach

Svetlana Miklíková – pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Tatiana Sedláčková – pôsobí vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave

Libor Trško – pôsobí vo Výskumnom centre Žilinskej univerzity v Žiline

Finalisti v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg 

Jozef Gnap – pôsobí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

František Kundracik – pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Jaroslav Porubän – pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

Ivan Varga – pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Vladimír Zeleňák – pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

O Nadácii ESET

Nadácia ESET vznikla v roku 2011 a medzi jej primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas viac ako ôsmich úspešných rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk zverejnené: 17.9.2020, autor: rpa