Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Na Univerzite v Innsbrucku vyrastie nový „Dom pre fyziku“

Pressegespräch
Uni-Innsbruck

Home - Universität Innsbruck

Rakúske Spolkové ministerstvo pre vedu, vzdelávanie a výskum (BMBWF) oznámilo, že Spolkový minister pre vedu, vzdelávanie a výskum, Heinz Faßmann  a Spolkový minister financií (BMF) Gernot Blümel, schválili zahájenie plánovania výstavby novej budovy – „Domu fyziky“ na Univerzite v Innsbrucku.

Tento nový “Dom fyziky” na Univerzite v Innsbrucku bude postavený pre 850 študentov a prinesie Rakúsku viac „excelencie do výskumu“ tohto vedného odboru. Príslušný súhlas k plánovaniu investície bol udelený po rozsiahlych rokovaniach oboch ministerstiev. Nová budova vyrastie v technologickom areáli Univerzity v Innsbrucku, uprostred hlavného mesta Tirolska. Výstavbou novej budovy reagujú „Rakúske ministerstvo financií“ (BMF) a „Ministerstvo pre vedu, vzdelávanie a výskum“ (BMBWF) aj na rastúci počet študentov a potreby vedného odboru fyziky.

Celkový hrubý investičný objem stavebného projektu predstavuje 210-miliónov EUR, pričom Spolková krajina Tirolsko prispeje 3- miliónmi EUR a Univerzita v Innsbrucku 7-miliónmi EUR. Architektonická súťaž sa už začala a víťazný projekt bude prezentovaný do leta 2022. Realizátorom samotného stavebného projektu je Bundesimmobiliengesellschaft (BIG).

Rakúsky Spolkový minister pre vedu, vzdelávanie a výskum (BMBWF), Heinz Faßmann privítal túto iniciatívu so slovami: „Prostredníctvom „Domu fyziky“ vytvoríme nové a ultramoderné výskumné a pracovné centrum v Innsbrucku presne na tom mieste, kde je to potrebné. Fyzikálne ústavy Univerzity v Innsbrucku sa v posledných rokoch etablovali ako popredné medzinárodné výskumné inštitúcie, čo pôsobivo ilustrujú aj početné granty „European Research Center“ (ERC),ako aj niekoľko ocenení „Nadácie Wittgenstein“ a rôzne iné medzinárodné ocenenia. Našťastie tento vynikajúci vývoj viedol aj k zvýšeniu počtu študentov, čo teraz aj pri plánovaní novej budovy „Domu fyziky“ berieme do úvahy.“

Rakúsky spolkový minister pre financie (BMF) Gernot Blümel dodal: „Po intenzívnych rokovaniach sa „Dom fyziky“ začína stávať realitou a teraz sa dostáva do fázy plánovania a realizácie. Rakúska Spolková vláda investuje do výstavby a vybavenia celkovo okolo 200-miliónov EUR, čo svedčí o veľkorysých rozmeroch tohto projektu. V konečnej fáze vytvoríme prostredníctvom centrálnej polohy synergické efekty, posilníme výskumnú kompetenciu v dôležitej oblasti budúcnosti a vytvoríme učiteľom a študentom tie najmodernejšie rámcové podmienky.“

Tirolský župan Günther Platter,komentoval situáciu nasledovne: Tirolsko vedie kampaň za vznik „Domu fyziky“ už roky. Fyzika na Univerzite v Innsbrucku je jednou z popredných výskumných vedných odborov v Západnom Rakúsku a vďaka celosvetovo uznávaným fyzikom, ako napr. Rainer Blatt a Peter Zoller sa teší vynikajúcej povesti. „Dom fyziky“ sa ďalej posilní ako univerzitná a výskumná lokalita v Tirolsku. Mimoriadne ma teší, že sa k nám teraz pripája mnoho mladých vedcov, ktorí s veľkým nadšením pokračujú vo svojej úspešnej práci. Tento pozitívny vývoj podporuje Spolková krajina Tirolsko tým, že významne prispieva k výskumu a výučbe. Fyzika poskytuje odpovede na otázky v oblastiach klímy, životného prostredia a energie, ale aj o pôvode vesmíru, či o svete kvantov. Sú to  odpovede, ktoré potrebujeme, aby sme dokázali zvládnuť budúcnosť tým najlepším možným spôsobom. Som rád, že sme teraz umožnili rozšírenie tejto kompetencie v Innsbrucku.

Rektor Univerzity v Innsbrucku Tilmann Märk, uviedol: „Toto je špeciálny deň pre Univerzitu v Innsbrucku, ale aj pre vedeckú lokalitu Innsbrucku a Tirolska. Po dlhej dobe sa „Dom fyziky“dnes stáva skutočnosťou. Získame nové, rozšírené pracovné prostredie, ktoré je prispôsobené výzvam budúcnosti, v neposlednom rade preto, aby bolo možné úspešne pokračovať v práci na kvantovom počítači, vyrobenom v Innsbrucku a ďalších relevantných a základných otázkach fyziky. Obzvlášť ma teší, že táto nová budova je v súlade s našou stratégiou udržateľnosti a stane sa tiež ukážkovým pracoviskom z pohľadu energetickej účinnosti.“

Georg Willi, primátor Innsbrucku dodal: „Univerzita v Innsbrucku je jednou z vlajkových inštitúcií nášho mesta a Katedra fyziky má vynikajúcu medzinárodnú reputáciu. Ako primátora ma o to viac teší, že sa „Dom fyziky“ stáva realitou, že vytvára moderné a udržateľné prostredie pre študentov a že Innsbruck, ako univerzitná lokalita sa pripravuje na výzvy budúcnosti. Som naozaj nadšený, keď uvidím, aké akademické skoky sa dosiahnu v kvantovom výskume.”

Výstavbou „Domu fyziky“ v Innsbrucku sa na ploche 16 009 mm2 stavia ultramoderná, univerzitná budova špičkovej úrovne pre výskum a výučbu. Mimoriadne vysoký počet medzinárodných ocenení svedčí o tom, že Fyzikálne ústavy na Univerzite v Innsbrucku patria v súčasnosti medzi najlepšie na svete. Za posledných 15 rokov sa do Innsbrucku dostalo množstvo ocenení, ako „FWF START“, dve ocenenia „Nadácie Wittgenstein“, niektoré granty „ERC Starting Grants“, ceny „ERC“, ktorými sa fyzici v Innsbrucku v poslednom čase dokázali vyznamenať.

Zdroj: https://www.uibk.ac.at, zverejnené: 7. 12. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa