Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Na ocenenie Vedec roka 2020 prišlo vyše 80 nominácií

Vedec roka SR 2020

24. ročník známeho podujatia sa napriek pandemickému roku teší veľkému záujmu.

Na ocenenie Vedec roka 2020 prišlo do všetkých piatich kategórií spolu 84 nominácií. Z toho 23 smerovalo do kategórie vedec roka SR a 22 do kategórie mladý vedecký pracovník, na inovátora roka je nominovaných 13 odborníkov, na technológa roka 6 a na osobnosť medzinárodnej spolupráce 20.

Vyhlasovateľmi podujatia Vedec roka SR 2020 je Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

V rámci posledného 23. ročníka Vedca roka získal toto ocenenie RNDr. Peter Skyba, DrSc., ktorý sa venuje kozmológii, modelovaniu čiernych a bielych dier, ale aj výskumu v oblasti fyziky nízkych teplôt (v kategórii vedec roka SR). Ďalším oceneným bol RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD., z Katedry chémie z Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý študuje nové magnety na báze molekúl, možno kľúčové pre budúce hi-tech úložné zariadenia (v kategórii mladý vedecký pracovník). Prof. Ing. Ján Híveš, PhD., riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, dostal cenu za zefektívnenie výroby železanov, vďaka ktorým je možné ničiť škodlivé látky v životnom prostredí (v kategórii inovátor roka). Ďalší ocenený bol prof. Ing. Emil Spišák, CSc., z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty TUKE (v kategórii technológ roka). A taktiež prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., z Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (v kategórii osobnosť medzinárodnej spolupráce).

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 28. 4. 2021, autor: rpa