Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Na Falling Walls Lab Slovakia 2023 obsadili všetky stupne víťazov študenti Univerzity Komenského

V strede víťazka súťaže Falling Walls Lab Slovakia 2023 Kristína Macáková, vpravo držiteľ druhého miesta Jaroslav Valovčan a vľavo Peter Anthony, ktorý obsadil tretie miesto. Zdroj: https://uniba.sk

Národné kolo súťaže inovatívnych myšlienok Falling Walls Lab Slovakia tento rok vyhrala Kristína Macáková z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK. Priniesla prelomový nápad, ktorý sa zaoberá výskumom reumatoidnej artritídy. Finále sa konalo 21. septembra 2023 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského.

O víťazoch rozhodovala odborná porota zložená z vedcov rozličných disciplín. Falling Walls Lab Slovakia je súčasťou celosvetového formátu, ktorý poskytuje priestor výnimočným projektom mladých inovátorov z rôznych vedeckých oblastí.

Nádej na zlepšenie liečby reumatoidnej artritídy

Študentka doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského Kristína Macáková skúma vznik reumatoidnej artritídy. Ako vysvetlila Kristína Macáková: „Ide o chorobu, ktorá postihuje jedno percento civilizácie. Väčšina ľudí si myslí, že postihuje len starších alebo ženy po menopauze, ale s reumatoidnou artritídou nájdeme i mladých jedincov, dokonca deti. Problémom je to, že nevieme, prečo vzniká. Práve v našom výskume sa snažíme prísť na príčinu jej vzniku. Vďaka tomu sa možno zlepší aj jej liečba, ktorá je v súčasnosti len symptomatická.“

Víťazka súťaže Kristína Macáková skúma vznik reumatoidnej artritídy. https://uniba.sk

Aj druhé a tretie miesto obsadili študenti Univerzity Komenského

Na druhom mieste skončil študent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Jaroslav Valovčan, ktorého výskum sa zaoberá modelom seizmických vĺn. Snaží sa vyvinúť taký model na automatizáciu, ktorý by bol presný pri výpočte. Vo výskume dokázal, že simulované vlnové pole má mať presnú výšku jedného vlnového čísla, pričom príslušný okresný model musí byť presný až do dvojnásobku tohto čísla.

Tretie miesto obsadil študent Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Peter Anthony, ktorý v rámci svojho výskumu vytvoril klasifikátor na rozlišovanie malvéru pomocou vkladania databázy znalostí. Vo svojej práci sa zameriava na nový prístup, ktorý kombinuje grafovú reprezentáciu malvéru s klasifikátorom neurónovej siete.

Finále v Berlíne

Víťazka Falling Walls Lab Slovakia 2023 Kristína Macáková bude Slovensko reprezentovať na medzinárodnom finále v kategórii Emerging Talents. Bude tak jednou zo 100 špičkových účastníkov z celého sveta, ktorí odprezentujú svoj výskum pred porotou zloženou z renomovaných vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu.

Víťaz získa ocenenie The Breakthrough Winner, finančnú výhru a príležitosť prezentovať svoj príspevok na prestížnej konferencii Falling Walls v novembri v Berlíne, na ktorej sa zúčastnia svetoví hýbatelia vedy.

Slovenské finále organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD). Akademickými partnermi sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene, Vysoká škola múzických umení v Bratislave a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://uniba.sk, zverejnené: 2. 10. 2023, autor: rpa