Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

MultiplexDX oznámil úspešné dokončenie vývoja testu na britskú mutáciu SARS-CoV-2

Ide o vôbec prvý test na svete, ktorý dokáže identifikovať nielen samotný SARS-CoV-2, ale aj jeho britskú mutáciu cez pozitívny signál v RT-PCR analýze. Nový test tak môže pomôcť lepšie nastaviť opatrenia zamedzujúce šíreniu tejto agresívnejšej mutácie koronavírusu.

Tím MultiplexDX spustil vývoj nového testu ešte koncom roka 2020, prakticky hneď po jeho objavení vedcami na Slovensku. Hoci ide o jeho prvý variant testu, aj ten už pri prvotnej validácii dosiahol 90 % citlivosť.

Ako uviedol Pavol Čekan, zakladateľ a CEO MultiplexDX: „Samozrejme, keďže britská mutácia je výrazne agresívnejšia, a teda aj nebezpečnejšia pre zvládnutie pandémie, pokračujeme v zlepšovaní jeho parametrov, najmä citlivosti. Určite prídeme ešte s lepším variantom testu do niekoľko dní.“

Na vývoji testu spolupracoval tím vedcov v MutliplexDX opäť aj s tímom Borisa Klempu z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV). Ten okrem validácie testov zabezpečoval aj izoláciu britskej mutácie zo vzoriek nakazených pacientov z Michaloviec a spoločne s Prof. Jozefom Nosekom z Prírodovedeckej fakulty UK a doc. Tomášom Vinařom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK odsekvenovali pacientske vzorky, z ktorých bola táto mutácia vôbec prvýkrát na území Slovenska zaznamenaná.

Ako dodal Pavol Čekan: „Výsledok tejto spolupráce, ktorým je podľa dostupných údajov vôbec celosvetovo prvý test schopný presne detegovať britskú mutáciu cez pozitívny signál v RT-PCR analýze, ukazuje, že na Slovensku máme kvalitný výskum a vývoj v oblasti biomedicíny.“

Pre MutliplexDX, ktorý sa zameriava najmä na vývoj onkologickej diagnostiky, to predstavuje ďalší míľnik vo výskumno-vývojových aktivitách zameraných na boj s pandémiou SARS-CoV-2. V roku 2020 vyvinul vedecký tím 6 variantov RT-PCR testov na detekciu koronavírusu vrátane testu rozlišujúceho SARS-CoV-2 od chrípky kmeňu Influenza A a Influenza B. V súčasnosti sa dokončuje validácia LAMP testov využívajúcich na detekciu vírusu sliny.

Zdroj: https://www.multiplexdx.com, zverejnené: 11.1.2021, autor: rpa