Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Multi-Annual Roadmap pre EOSC

MAR (Multi-annual roadmap, resp. viac ročný plán) tvorí súčasť Strategickej výskumnej a inovačnej agendy (SRIA), ktorá definuje všeobecný rámec pre budúce výskumné, vývojové a inovačné aktivity vo vzťahu k EOSC.

MAR 2023/24 stavia na práci vykonanej v predchádzajúcej fáze vývoja. Čerpá aj z pripravovaného pracovného programu Európskej komisie s cieľom identifikovať nové oblasti záujmu, ako je kvalita údajov, ochrana digitálnych dokumentov a infraštruktúra na zdieľanie citlivých údajov od verejných orgánov.

Plán stanovuje prioritné činnosti a výsledky zoskupené podľa troch úrovní implementácie:

  • Európska: označuje všetko, čo sa robí na európskej úrovni, či už ide o projekty financované prostredníctvom programu Horizont Európa, aktivity združenia EOSC alebo prácu výskumných infraštruktúr a servisných organizácií pôsobiacich na európskej úrovni.
  • Národná: označujúca činnosti na národnej úrovni v členských štátoch alebo pridružených krajinách, ktoré prispievajú k rozvoju EOSC, ako je opísané v SRIA.
  • Inštitucionálna: označujúca aktivity v rámci zúčastnených inštitúcií (napr. univerzita alebo iná výskumná organizácia), ktoré sú v súlade so stratégiou krajiny a rozvojom EOSC, ako je opísané v SRIA.

Po prvej fáze verejných konzultácií, ktoré prebehli v marci 2022 a cieľom bolo získať spätnú väzbu od komunity k prvému návrhu plánu, bol v máji 2022 predstavený finálny dokument Multi-Annual Roadmap 2023 – 2024.

Autor: MS, zdroj: https://eosc.eu/