Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

MŠVVaŠ SR ponúka štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii na akademický rok 2021/2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ponúka jedno štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii na akademický rok 2021/2022

Slovenská republika, ako členská krajina Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu, ponúka jedno štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii. Štipendium počas doby prvých troch rokov štúdia každého štipendistu bude poskytovať MŠVVaŠ SR, počas štvrtého roku štúdia je hradené EUI v plnom rozsahu.

Štipendium je určené na doktorandské štúdium v rámci štyroch oddelení EUI – ekonómia, história a civilizácia, právo a politické a spoločenské vedy.

O štipendium sa môže uchádzať

– občan SR, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

– občan SR, ktorý študuje v akademickom roku, v ktorom ukončuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (doklad o ukončení vzdelania je potrebné predložiť najneskôr do konca augusta 2021),

– občan iného štátu, ktorý má povolenie na trvalý pobyt v SR a získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v SR, alebo

– občan iného štátu, ktorý má povolenie na trvalý pobyt v SR a ktorý študuje v akademickom roku,
v ktorom ukončuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v SR (doklad o ukončení vzdelania je potrebné predložiť najneskôr do konca augusta 2021).

Výzva pre záujemcov o štipendium je zverejnená na stránke https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme, na uvedenej stránke prebieha aj prihlasovanie. Prihlasovanie je možné do 31. januára 2021 (24:00 CET).

Viac informácií o doktorandskom štúdiu na EUI

Otázky ohľadne prihlasovania je možné adresovať na EUI Admissions Office, email: ApplyRES@eui.eu

Zdroj: https://www.minedu.sk, zverejnené: 11.1.2021, autor: rpa