Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Mohla by umelá inteligencia zlepšiť liečbu pacientov s rakovinou?

Person receiving chemotherapy. Image by goodbishop via Shutterstock

OPTIMA logo

Projekt OPTIMA sa zameriava na využitie umelej inteligencie (AI) na zlepšenie liečby ľudí s rakovinou prsníka, pľúc a prostaty.

Pokrok vo výskume znamená, že pre mnohé druhy rakoviny existuje viac možností liečby ako kedykoľvek predtým. Lekári čelia rastúcemu počtu diagnostických testov, liečebných postupov a usmernení, v dôsledku čoho je čoraz náročnejšie zabezpečiť, aby každý pacient dostal správnu liečbu.

Cieľom projektu OPTIMA je využiť silu umelej inteligencie na pokrok v liečbe a uľahčenie rozhodovania pre lekárov a pacientov s rakovinou prostaty, prsníka a pľúc.

Srdcom projektu OPTIMA bude prvá európska interoperabilná, rozsiahla platforma na generovanie onkologických údajov a dôkazov s údajmi od viac ako 200-miliónov ľudí. Platforma, ktorá bude v súlade s GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), bude hostiť súbory údajov, nástroje na analýzu údajov, nástroje federatívneho učenia a nástroje umelej inteligencie (AI).

Projekt bude využívať platformu na podporu vytvárania nových vedomostí vývojom pokročilých analytických modelov a modelov AI na identifikáciu, stanovenie priorít a vyplnenie hlavných medzier v poznatkoch o rakovine prostaty, prsníka a pľúc a navrhne vylepšené odporúčania pre klinické usmernenia. Nakoniec sa vyvinú nástroje na podporu rozhodovania založené na AI, ktoré môžu pomôcť lekárom, spolu s ich pacientmi, robiť rozhodnutia o liečbe na základe hlavných usmernení pre klinickú prax.

Navrhnutím platformy založenej na potrebách lekárov a pacientov a zahrnutím hlavných odporúčacích úradov pre rakovinu prostaty, prsníka a pľúc má projekt dobrú pozíciu na to, aby mal dopad na starostlivosť.

26-členné konzorcium vedú James N’Dow z Európskej asociácie urológie a Univerzity v Aberdeene a Hagen Krüger zo spoločnosti Pfizer.

Ako uviedol Dr. Krüger: „Zatiaľ čo zdravotníctvo začalo využívať AI na zlepšenie liečby pacientov s rakovinou, stále existuje obrovský nevyužitý potenciál na integráciu týchto nástrojov novej generácie do modelov starostlivosti a rozhodovania.“

Ako dodal profesor N’Dow: „Hlavným cieľom projektu OPTIMA je využiť potenciál AI na to, aby umožnila zdravotníckym pracovníkom poskytovať najoptimálnejšiu personalizovanú starostlivosť pre každého jednotlivého pacienta s rakovinou prostaty, prsníka a pľúc a ich rodiny. Dúfame, že vďaka spolupráci prinesieme zmysluplné zlepšenia v starostlivosti v oblasti rakoviny.“

Projekt OPTIMA bude trvať 5 rokov. Má celkový rozpočet 21-miliónov EUR, pričom polovica pochádza z IMI a polovica z EFPIA.

Viac informácií:

Innovative Medicines Initiative (IMI)

OPTIMA

Zdroj: https://www.imi.europa.eu, zverejnené: 23. 11. 2021, autor: rpa