Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Mobilný operátor umožní študentom FIIT STU nazrieť hlbšie do telekomunikačného sveta

Generálny riaditeľ mobilného operátora 4ka Juraj Ondriš podpísal memorandum o spolupráci s vedením Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU). Spoločnosť SWAN Mobile, ktorá operátora prevádzkuje, sa v dokumente zaviazala podporovať študentov a ich vzdelávanie v oblasti mobilných telekomunikačných sietí.

Operátor bude pravidelne organizovať prednášky a semináre na pôde fakulty, rovnako konzultovať záverečné práce poslucháčov, či predkladať témy na spracovanie odborných prác študentmi FIIT STU. Ako dodal technický riaditeľ 4ky Patrik Kollaroci: „FIIT STU tiež zapožičiame na neurčitú dobu na účely výučby 4G a 5G základňovú stanicu (vysielač), aby študenti mohli lepšie spoznať tieto technológie v praxi.“

Fakulta informatiky a informačných technológií STU vidí prínos spolupráce najmä v možnosti prinášania najmodernejších poznatkov a skúseností odborníkov z praxe do vzdelávania jej študentov a tiež vo vybudovaní vlastnej 4G a 5G siete, na ktorú si budú môcť „siahnuť“ jej študenti aj prakticky.

Ako uviedol po podpise zmluvy prof. Ivan Kotuliak, dekan FIIT STU: „Našou víziou je prinášanie najnovších poznatkov a technológií čo najbližšie k našim študentom. Sme preto radi, že v spolupráci so SWANom a 4kou môžeme jednak našim študentom sprostredkovávať know-how a skúsenosti odborníkov z praxe v prednáškach či vedení záverečných prác a na druhej strane budovať moderné laboratóriá, v ktorých sa naši študenti pozrú na najmodernejšie technológie zblízka.“

Fakulta informatiky a informačných technológií STU je jedinou fakultou v ČR a SR s medzinárodnou akreditáciou od najväčšej profesijnej organizácie IET, ktorú má aj Cambridge či Oxford na svojich technických smeroch a zároveň jedinou fakultou na Slovensku so zameraním výhradne na oblasť informatiky a informačných technológií. FIIT STU je jednou z dvoch slovenských fakúlt v medzinárodnom združení Informatics Europe, ktorého cieľom je zlepšovanie kvality výskumu a výučby v oblasti informatiky a IT, jej absolventi majú najvyššie priemerné platy a sú najžiadanejší na trhu práce. Je fakultou s najlepšou návratnosťou financií vynaložených na študentov. Už po 2,16 roku od úspešného ukončenia štúdia sa vrátia štátu všetky financie vynaložené na študenta.

Mobilný operátor 4ka priniesol pri svojom štarte pred piatimi rokmi na Slovensko bezkonkurenčné ceny volaní, ale najmä dát, čím si získal najmä mladých zákazníkov. Ako prvý uviedol na trh nový paušál s neobmedzenými dátami. Prvenstvo mu patrí aj pri implementácii technologických noviniek ako VoLTE (Voice over LTE) či ViLTE (Video over LTE). So sesterskou spoločnosťou SWAN, ktorá poskytuje predovšetkým fixné pripojenie, boli tiež pionieri, ktorí už v roku 2019 spustili pilotnú prevádzku 5G siete v Banskej Bystrici.

Zdroj: STU, zverejnené: 3. 5. 2021, autor: rpa