Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Mobilita pre slovenských doktorandov v CEFRESe

Mobilitný grant pre slovenských doktorandov v CEFRES-e. Zdroj: SAV

Slovenská akadémia vied (SAV), Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FiF UK), Francúzsky inštitút na Slovensku (IFS) a Francúzsky ústav pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES) ponúkajú deväťmesačný mobilitný grant v inštitúcii CEFRES (Praha) pre všetkých doktorandov SAV alebo FiF UK, ktorí sú najmenej v 2. ročníku PhD. štúdia. Žiadosť si možno podať do 15. apríla 2023. Dĺžka mobility je od 1. septembra 2023 – 31. mája 2024.

Výška grantu je 500 EUR na mesiac, vybraným uchádzačom bude zároveň plynúť doktorandské štipendium na SAV alebo FiF UK. Nutná je dobrá znalosť anglického jazyka, znalosť francúzskeho jazyka je vítaná. Vybraní PhD. študenti sa pripoja k multidisciplinárnemu CEFRES tímu a budú sa aktívne zapájať do vedeckého života v centre. Zároveň sa bude od nich vyžadovať, aby prispeli do jednej z CEFRES výskumných oblastí.

Pre záujemcov sa bude organizovať informatívny webinár 29. marca 2023 od 10:00 – 12:00, na ktorom dostanú odpovede na otázky týkajúce sa žiadosti a programu.

Žiadosti bude posudzovať spoločná Komisia SAV – FiF UK – CEFRES. Výsledky užšieho výberu budú známe 22. mája 2023. Vybraní kandidáti budú pozvaní na videokonferenčný pohovor v týždni od 29. mája 2023. Výsledky budú oznámené najneskôr 7. júna 2023.

Viac informácií:

Mobilita pre slovenských doktorandov v CEFRESe

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 22. 2. 2023, autor: rpa