Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ministri pre výskum sa dohodli na pakte pre výskum a inovácie a riadení ERA

Pakt schválený Radou EÚ má slúžiť ako politický návod na vytvorenie jednotného trhu pre výskum. Ciele, ktoré stanovuje, sú však nezáväzné a ich implementácia je ponechaná v rukách národných vlád

Ministri pre výskum EÚ prijali 26. novembra 2021 závery o riadení Európskeho výskumného priestoru (ERA), po mesiacoch dohadovania sa so zainteresovanými stranami o ich úlohe a postavení pri stanovovaní politického programu jednotného trhu EÚ pre výskum.

Ministri sa dohodli aj na pakte pre výskum a inovácie, ktorý má byť politickým sprievodcom implementácie ERA. Zahŕňa nezáväzný prísľub členských štátov reformovať národné systémy výskumu a vývoja a zvýšiť verejné a súkromné ​​investície na 3 % HDP. V rámci paktu sa členské štáty zaviazali stanoviť spoločné zásady a hodnoty EÚ pre výskum a inovácie a dohodnúť sa na spoločných prioritách.

Komisárka EÚ pre pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel spustila myšlienku paktu o výskume a inováciách už v roku 2020 v nádeji, že presvedčí členské štáty, ktoré zaostávajú za priemernými výdavkami na výskum a vývoj v EÚ, aby v nasledujúcich piatich rokoch zvýšili svoje celkové verejné a súkromné ​​financovanie výskumu o 50 % počas budúcich 5 rokov.

Snahy o vytvorenie jednotného trhu pre výskum v EÚ siahajú takmer dve desaťročia do minulosti, keď Komisia prvýkrát vyzvala členské štáty, aby zvýšili výdavky na výskum a vývoj na 3 % svojho hrubého domáceho produktu. EÚ však nemohla z tohto cieľa urobiť právnu požiadavku a podľa Eurostatu ho do roku 2020 dosiahli iba Belgicko, Švédsko, Rakúsko, Nemecko a Dánsko. Priemer EÚ vo výške 2,3 % je výrazne pod úrovňou USA, Japonska a Južnej Kórei.

Keďže ani nový pakt pre výskum a inovácie nie je záväzný, národné vlády riskujú, že investičné ciele do výskumu a vývoja budú opäť prehliadané. Diplomatické zdroje v Rade však tvrdia, že politický záväzok, ktorý členské štáty prijali 26. novembra 2021, vytvára o niečo väčší tlak na národné vlády a Komisiu, aby ho konečne splnili.

Na tlačovej konferencii po stretnutí ministrov komisárka Gabriel vyzvala vlády, aby výskum a inovácie položili „do samotného srdca“ všetkých svojich politík. Ako dodala Gabriel: „Som rada, že členské štáty dbali na návrh Komisie urýchliť dosiahnutie 3-percentného cieľa. Musíme viac investovať; musíme lepšie investovať.“

Niektoré členské štáty už začali reformovať svoje systémy výskumu a vývoja a vypracovali rozpočtové prognózy, ktoré zahŕňajú zvýšenie financovania výskumu, ale iné krajiny zaostávajú, pričom niektoré sa stále snažia dostať svoje verejné investície do výskumu a vývoja nad 0,2 % HDP.

Slovinská ministerka pre výskum Simona Kustec v rozhovore pred stretnutím ministrov pre výskum uviedla, že sa jej minulý týždeň podarilo presadiť nový národný zákon o výskume a inováciách, ktorý stanovuje minimálny cieľ verejných výdavkov vo výške 1 % HDP a ustanovuje poradný orgán, ktorý spája národné zainteresované strany, aby diskutovali o budúcich prioritách výskumu.

Nový zákon má ukázať, že so správnym politickým záväzkom sú nové ciele ERA dosiahnuteľné. Ako dodala Kustec: „Ako malá krajina sme zistili, že vzdelanie a vzdelávanie v oblasti výskumu je jedným z najzákladnejších nástrojov, ktoré môžeme mať.“

Slovinsko sa chystá ukončiť svoje pôsobenie na čele Rady EÚ, no Kustec uviedla, že taktovku prevezme jeho nástupca Francúzsko Ako dodala Kustec: „Reforma ERA je dokončená a naši priatelia sa môžu sústrediť len na implementáciu.“

Riadenie ERA

Dohoda o riadení ERA sa 26. novembra 2021 očakávala, keďže členské štáty sa už dohodli na hlavných bodoch. Ostávalo už len dohadovanie na poslednú chvíľu o tom, akú úlohu zohrávajú lobistické skupiny pre výskum a inovácie pri formovaní politického programu ERA.

Podľa predstaviteľov členských štátov oboznámených s rozhovormi bolo ťažké dosiahnuť konsenzus o tom, ako sa tieto zainteresované strany dostanú k účasti.

Väčšina zainteresovaných strán bola spokojná s tým, ako členské štáty za posledných pár mesiacov zmenili svoj postoj, aby umožnili výskumným, univerzitným a priemyselným združeniam stať sa súčasťou rámca riadenia ERA.

Minulý mesiac šestnásť výskumných organizácií a organizácií vyššieho vzdelávania napísalo otvorený list, v ktorom vyzvalo Európsku komisiu, aby zabezpečila ich zastúpenie vo fóre ERA. List ustálil niektoré rozdielne pozície medzi zainteresovanými stranami, ale Liga Európskych výskumných univerzít (LERU) ho nepodpísali.

Stephane Berghmans, riaditeľ pre výskum a inovácie v Európskej asociácii univerzít, uviedol, že výsledok rokovaní Rady mohol byť lepší, no organizáciám to dáva východisko pre hlbšiu angažovanosť v budúcnosti: Ako dodal Berghmans: „Nie je to dostatočné, nie je to to, o čo sme žiadali, ale je to uspokojivé.“

LERU sú stále nespokojné s konečným výsledkom. Vo vyhlásení zverejnenom pred stretnutím ministrov 25. novembra 2021 odsúdili neschopnosť poskytnúť zainteresovaným stranám výskumu trvalé kreslá a hlasy vo Fóre ERA, orgáne, ktorý stanoví politický program a rozhodne o krokoch potrebných na podporu jednotného trhu pre výskum.

Namiesto stálych miest budú zainteresované strany pozývané na „príslušné stretnutia“ Fóra ERA a bude na nich, aby našli systém menovania zástupcov.

Ako ďalej uviedla Kustec: „Počula som, že existuje niekoľko skupín, pre ktoré bude tento interný reprezentatívny hlas pre nich ďalšou výzvou, ale som si viac než istá, že to zvládnu.“

Každý z 27 členských štátov bude mať vo fóre jedného zástupcu, zatiaľ čo Komisia bude mať jedného zástupcu.

Toto nastavenie umožní univerzitným, výskumným a obchodným združeniam pripojiť sa ku Komisii a členským štátom pri vytváraní konkrétnych politických opatrení v ERA. Nebudú sa však automaticky zúčastňovať na rozhovoroch o stanovení celkovej politickej agendy ERA. Pre tento proces chceli členské štáty viesť politickú diskusiu za zatvorenými dverami pred otvorením diskusie zainteresovaným stranám.

Univerzitné asociácie už koordinujú svoju účasť na fóre ERA, ale Berghmans uviedol, že „dvere sú otvorené“ pre LERU: „Boli by sme radi, keby sa pridali.“

Podľa dohody potvrdenej členskými štátmi, témy a miera, do akej budú zainteresované strany zapojené do stanovovania politickej agendy ERA, závisia od posúdenia Výboru pre pre Európsky výskumný priestor a inováciu (ERAC), skupiny politikov zastupujúcich národné vlády a Európsku komisiu.

Priority a reformy ERA

Aj keď boli problémy s riadením odsunuté na jednu stranu, ako dodal Berghmans: „To neznamená, že sme spokojní s tým, kam sa ERA zatiaľ uberá.“

Je potrebný ďalší politický záväzok, aby sa zabezpečilo, že čo najviac členských štátov bude pracovať na cieľoch stanovených v politickej agende, od dosiahnutia investičného cieľa 3 % HDP až po zložitejšie témy, ako je hodnotenie výskumu.

Reforma ERA zahŕňa plán na prepracovanie európskeho systému hodnotenia výskumu, podľa ktorého sa hodnotí výskum a akademická kariéra. V súčasnosti sú výskumní pracovníci a vysokoškolskí pedagogickí pracovníci vo veľkej miere hodnotení na základe ich publikačných záznamov a faktorov vplyvu na časopisy. Okrem tradičných metrík by reformovaný systém hodnotenia odmenil aj otvorené vedecké postupy, angažovanosť v spoločnosti a spoluprácu s priemyslom a verejným sektorom.

Ako ďalej uviedol Berghmans: „Stále nás znepokojuje úroveň nasadenia. Nie je to vôbec možné, ak sa členské štáty nezaviažu. Reforma hodnotenia výskumu je ukážkovým príkladom toho, prečo je potrebné zapojiť zainteresované strany do ERA.“

Komisia sa pokúsila presvedčiť niekoľko členských štátov, aby sa pripojili ku koalícii tých, ktorí sú ochotní začať uplatňovať nové hodnotiace kritériá. Niektoré krajiny zastávajú názor, že sa snažia napredovať príliš rýchlo, a že zainteresované strany by mali vytvoriť podskupinu vo Fóre ERA, ktorá by v praxi odhalila dôsledky takejto reformy.

V novom ERA členské štáty, zainteresované strany a Komisia prijímajú a implementujú princípy otvorenej vedy a nasadzujú európsky cloud pre otvorenú vedu, aby boli výskumné údaje vytvorené v Európe interoperabilné.

Skutočne fungujúci vnútorný trh pre výskum si tiež vyžaduje právne predpisy EÚ o autorských právach a údajoch pre výskum, aby sa prekonali prekážky v prístupe k časopisom a výskumným údajom pochádzajúcich z projektov financovaných z peňazí daňových poplatníkov.

A napokon, členské štáty by sa mali dohodnúť na spoločnom rámci pre kariéry vo výskume, ktorý by vytvoril lepšie kariérne príležitosti v celej EÚ, nielen v niekoľkých bohatých krajinách.

Nový politický program ERA Komisie povzbudí členské štáty, aby užšie spolupracovali s Komisiou pri zlepšovaní kariéry vo výskume, udržaní špičkových talentov a stanovovaní spoločných priorít výskumu. Ako dodala na záver komisárka Gabriel: „Musíme vypracovať silnú komunikačnú stratégiu, aby sme zdôraznili hodnotu ERA.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 30. 11. 2021, autor: rpa