Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ministerstvo školstva pripravuje nový národný projekt na financovanie podporných profesií v školstve

Projekt na financovanie podporných profesií v školstve. Zdroj: https://www.minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pripravuje nový národný projekt na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý bude financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov EÚ. Projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov. TASR o tom informovali z rezortu školstva.

Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov), z národného projektu, ktorý v materských školách realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (PRIM II), a projekty pomocných vychovávateľov v materských školách a pedagogických asistentov financovaných z plánu obnovy. Pokračovať bude na školách aj pozícia školského digitálneho koordinátora.

Ako doplnili z rezortu školstva: “Komisia so zástupcami EÚ pre Politický cieľ 4 pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko, ktorá bude zámer národného projektu schvaľovať, zasadne 10. mája 2023. Až potom môže byť riadne vyhlásená výzva pre školy.”

V projekte sú vyčlenené finančné prostriedky na udržanie súčasných pozícií a zároveň zvýšenie pozícií v školských podporných tímoch a asistentov približne o 1000. Taktiež aj na udržanie súčasných pozícií školského digitálneho koordinátora a postupné rozšírenie tejto pozície na ďalšie školy.

Ako doplnilo MŠVVaŠ: “Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje zvyšovanie pozícií od 1. septembra 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. septembra 2026 (najmä školské podporné tímy).” Predlžovanie zmlúv s jednotlivými školami bude počas projektu na základe toho, ako bude v danom roku nastavené aktuálne financovanie zo štátneho rozpočtu.

Financovanie týchto pozícií zo štátneho rozpočtu bude súčasťou zavádzania nového systému nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní. Rezort školstva s týmto zámerom pripravil novelu školského zákona, ktorú schválila vláda SR a v Národnej rade SR prešla do druhého čítania.

Zdroj: TASR; https://www.minedu.sk, zverejnené: 18. 4. 2023, autor: rpa