Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

MH SR spustilo výzvu pre držiteľov Seal of Excellence

4. mája 2021 spustilo Ministerstvo hospodárstva SR jedinečnú výzvu pre najlepšie slovenské inovačné firmy za vyše 31 mil. eur. To, čo sa podarilo v rámcoch pravidiel eurofondov, je taký malý zázrak. A vôbec to nie je štandard. Slovensko je v tomto svetlou výnimkou v rámci EÚ a vzorom, že ak sa nájde dedikovaný a pracovitý tím, tak sa dajú pohnúť veci aj napriek štandardnej odpovedi “nedá sa”.

Aj napriek rigidným pravidlám štrukturálnych fondov sa aj s podporou Európskej komisie podarilo MH SR pripraviť pilotnú schému financovania firiem, ktoré ohodnotila medzinárodná výberová komisia v Bruseli ako výnimočné. A takáto schéma funguje len v niektorých málo krajinách Európy.

Tak sa od 4. mája 2021 môžu firmy, ktoré získali v schéme EIC Accelerator Pilot certifikát Seal of Excellence v hodnotení Európskej komisie, môžu uchádzať o financovanie svojich vývojových, testovacích aktivít pre úspešné uvedenie ich prelomových produktov na európske trhy. Viac informácií o výzve na predkladanie návrhov.

Už v roku 2018 spustilo MH SR výzvu na financovanie firiem, ktoré získali výborné hodnotenie v návrhoch EIC Accelerator v programe Horizont 2020 (vrátane držiteľov Seal of Excellence), na prípravu štúdií realizovateľnosti. Prvýkrát v histórii tak firmy mohli čerpať paušálne úhrady až do výšky 50 000 EUR na svoje aktivity bez komplikovaného vykazovania a administratívy. Takto získalo podporu niekoľko desiatok slovenských inovátorov.

A v podpore feasibility studies sa bude pokračovať aj naďalej. Od mája 2021 beží nový projekt, kde sa Ministerstvo hospodárstva SR pridalo k ďalšej desiatke európskych krajín a snáď už na budúci rok spustia koordinovanú výzvu pre nové štúdie realizovateľnosti na prelomové inovácie.

Výzva MH SR je pozitívnym príkladom toho, ako má podpora inovácií zo strany štátnej správy vyzerať. Je výsledkom niekoľko mesačnej intenzívnej práce tímu Ministerstva hospodárstva SR v súčinnosti s relevantnými národnými kontaktnými bodmi pre Horizont 2020/Horizont Európa.

Viac o schéme EIC Accelerator v programe Horizont Európa.

Zdroj: Innonews.blog, zverejnené: 4.5.2021, autor: Ivf/lda