Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Meranie národnej inovačnej výkonnosti Rakúska: Prípadová štúdia

V publikácii Innovation Policy at the Intersection: Global Debates and Local Experiences“, publikovanej v roku 2020 Human Sciences Research Council, bola uverejnená štúdia inovačnej výkonnosti Rakúska. V kapitole pod názvom „Meranie národnej inovačnej výkonnosti Rakúska“ bola publikovaná analýza autorov: Hannesa Androscha, Johannesa Gadnera a Jürgena Jangera.

Analýza načrtáva rámec, odporúčaný ústredným poradným orgánom rakúskej vlády pre vzdelávanie, vedu, výskum a záležitosti inovačnej politiky „Austrian Council“ (Rakúska rada pre výskum a technológie), ktorá hodnotí výkonnosť rakúskeho inovačného systému v kontexte medzinárodného porovnania.

Cieľom tejto analýzy je poskytnúť prehľad vývoja inovačnej výkonnosti Rakúska v spolupráci s „Rakúskym inštitútom pre hospodársky výskum“ (WIFO) a v  súlade s kompetentnými ministerstvami.

Uvádza sa v nej taktiež využitie vedeckých a technologických kapacít Rakúska v kontexte inovačnej stratégie EÚ.

Použitý rámec merania pre inovačnú výkonnosť zohľadňuje špecifické podmienky Rakúska a poskytuje informácie o súčasných rozdieloch od strategických referenčných hodnôt, ako aj informácie o rastových trendoch.

Viac informácií:

Innovation Policy at the Intersection – Global Debates & Local Experiences

Innovation policy at the intersection – The Human Sciences Research Council  (HSRC)

Zdroj: https://www.rat-fte.at, zverejnené: 17.3.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa