Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Memorandum o porozumení uľahčuje inovácie v oblasti zdravotníctva a spoluprácu medicínskych spoločností

MoU facilitates health innovation and medical societies collaboration 

Cieľom nového memoranda o porozumení je uľahčiť užšiu spoluprácu medzi komunitou inovácií v oblasti zdravotníctva a medicínskymi spoločnosťami v Európe.

EIT Zdravie (súčasť Európskeho inovačného a technologického inštitútu) a Biomedicínska aliancia v Európe (BioMed Alliance) podpísali dvojročné memorandum o porozumení s cieľom uľahčiť užšiu spoluprácu medzi sektorom inovácií v zdravotníctve a poprednými medicínskymi spoločnosťami v celej Európe.

Skupiny sa zameriavajú na spoluprácu pri zlepšovaní líderstva a podnikateľskej kultúry medicínskej komunity pri identifikácii a výskume a vývoji inovácií, ako aj pri posilňovaní ďalšieho medicínskeho vzdelávania dostupného pre zdravotníckych pracovníkov, napríklad v oblasti digitálnej a dátovej gramotnosti.

Inovácie v zdravotníctve v Európe

Existuje jasná synergia a komplementarita medzi najväčšou európskou inovačnou sieťou v oblasti zdravia – EIT Zdravie – ktorá predstavuje akademickú obec, priemysel, výskum a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj startupmi a podnikateľmi (EIT Zdravie) a organizáciou predstavujúcou viac ako 400 000 výskumných a zdravotníckych pracovníkov v rámci 35 európskych lekárskych spoločností – BioMed Alliance.

Poskytovanie bezpečných a efektívnych riešení zdravotnej starostlivosti si vyžaduje silné zapojenie lekárskej komunity spolu s podnikateľmi, aby sa zabezpečilo, že hnacou silou sú klinické potreby a potreby pacientov.

Cieľom partnerstva medzi EIT Health a Alianciou BioMed je podporiť kultúru spolupráce a spoluvytvárania v oblasti výskumu a inovácií v zdravotníctve a zabezpečiť zapojenie tých správnych ľudí do všetkých fáz.

Jan-Philipp Beck, generálny riaditeľ EIT Health, uviedol: „Aby mali inovatívne riešenia zdravotnej starostlivosti skutočný dopad, musíme ich budovať priamo v reakcii na zdravotníckych pracovníkov, ktorí ich budú využívať, a na pacientov, ktorí z nich budú mať úžitok. Rovnako aj zvyšovanie kvalifikácie a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je rozhodujúce pre široké prijatie inovatívnych riešení – to je možné dosiahnuť iba vtedy, keď sú ľudia pripravení a ochotní ich využiť. Sme veľmi radi, že spolupracujeme s Alianciou BioMed, a chceme spolupracovať na ďalšom priblížení lekárskej komunity k inováciám v oblasti zdravia.“

Inovácia je nevyhnutne spojená so zmenami, a preto musí byť vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve nepretržité, najmä v reakcii na nárast digitálnych riešení, ako je umelá inteligencia (AI) v zdravotníckych zariadeniach. Správa EIT Health a McKinsey & Company zverejnená v roku 2020 zdôraznila veľkú priepasť v digitálnych zručnostiach medzi existujúcimi pracovnými silami v zdravotníctve a zdôraznila potrebu celostného digitálneho vzdelávania začleneného do medicínskych osnov, ako aj ďalšieho medicínskeho vzdelávania (CME).

Profesor Wilfried Ellmeier, prezident Aliancie BioMed, dodal: „Aliancia BioMed a jej členovia sa veľmi tešia na spoluprácu s EIT Health na základe nášho nového memoranda o porozumení. Veríme, že spojením síl v otázkach spoločného záujmu môžeme mať ešte väčší vplyv na katalyzovanie excelentného výskumu a inovácií v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európe. Kľúčovým príkladom je CME. Medicínske spoločnosti patria medzi najdôležitejších poskytovateľov vysoko kvalitných a objektívnych CME a existujú kľúčové príležitosti na spoluprácu s EIT Health, pokiaľ ide o podporu inovácií prostredníctvom vzdelávania.“

Memorandum o porozumení bude platiť dva roky a okamžite uľahčí spoločnú prácu organizácií.

Zdroj: https://www.healtheuropa.eu, zverejnené: 6.4.2021, autor: rpa