Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Medzinárodný deň vzdelávania: vyhlásenie Európskej komisie

Medzinárodný deň vzdelávania – 24. január. Zdroj: UN

Podľa OSN, cieľom Medzinárodného dňa vzdelávania (24. január) je zvýšiť povedomie o vzdelávaní ako o základnom ľudskom práve a verejnej zodpovednosti. Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj zdôrazňuje, že vzdelávanie je kľúčom ku všetkým jej cieľom trvalo udržateľného rozvoja (SDG). Cieľom #SDG4 je najmä do roku 2030‚ zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé kvalitné vzdelávanie a podporovať príležitosti na vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pre všetkých.

Pred Medzinárodným dňom vzdelávania, ktorý pripadá na 24. januára Európska komisia a vysoký predstaviteľ/podpredseda Josep Borrell uverejnili nasledujúce vyhlásenie:

“Prístup k vzdelaniu je základným ľudským právom. Je životne dôležitý pre osobný, sociálny a profesionálny rozvoj detí a mladých ľudí. Umožňuje im prežiť, prosperovať a povzniesť sa v ústrety každodenným výzvam. Je nevyhnutný pre budovanie mieru a demokracie, sociálno-ekonomickej súdržnosti a rodovej rovnosti a spravodlivejšej a udržateľnejšej spoločnosti.

V rámci našich hraníc aj mimo nich je Európska únia naďalej pevne odhodlaná urýchliť pokrok smerom k cieľu udržateľného rozvoja 4 (SDG 4) v oblasti kvalitného vzdelávania. Kvalitné vzdelanie je najinteligentnejšou a najsilnejšou investíciou do našej spoločnej budúcnosti.

Napriek tomu sa kolektívny pokrok zastavuje a útoky proti vzdelávaniu na celom svete pribúdajú. V mnohých častiach sveta rodová diskriminácia a násilie a iné systematické bariéry stále nútia dievčatá, menšiny, vysídlené a utečenecké deti opustiť školu.

V Afganistane Taliban úplne odoprel dievčatám a ženám ich základné právo na vzdelanie. Nevyprovokovaná a neodôvodnená vojenská agresia Ruska proti Ukrajine viedla k tomu, že od 24. februára 2022 utrpelo bombardovanie alebo ostreľovanie najmenej 3 045 vzdelávacích zariadení. EÚ dôrazne odsudzuje všetky útoky na vzdelanie a očakáva, že všetkým deťom a mladým ľuďom bude zaručené právo na vzdelanie.

Je naliehavo potrebné zabezpečiť financovanie vzdelávania orientovaného na budúcnosť, ktoré pandémia COVID-19 výrazne zhoršila, Na celom svete dve z troch 10-ročných detí nevedia prečítať a pochopiť jednoduchý príbeh a 840-miliónov tínedžerov odíde škola bez akejkoľvek kvalifikácie na pracovisko budúcnosti.

Existuje však dôvod na optimizmus. Počas summitu OSN o transformujúcom sa vzdelávaní v septembri 2022 sa 133 krajín vrátane EÚ a jej členských štátov ako Team Europe zaviazalo obnoviť straty z učenia a prispôsobiť vzdelávacie systémy budúcnosti. Teraz je čas, aby všetci premenili slová na činy investovaním do konkrétnych, transformačných opatrení v oblasti vzdelávania. Európska únia výrazne zvýšila svoje externé investície do vzdelávania a je pripravená úzko spolupracovať s partnerskými krajinami pri plnení svojich záväzkov. Vôbec prvý akčný plán EÚ pre mládež v rámci vonkajšej činnosti EÚ opakuje záväzok EÚ investovať najmenej 10 % z celkového financovania globálnej Európy a jej rozpočtu na humanitárnu pomoc do vzdelávania. To zahŕňa podporu implementácie Deklarácie mládeže o transformácii vzdelávania, ktorú sponzoruje OSN, zapojenie, posilnenie a prepojenie mladých ľudí.

Za viac ako 35 rokov umožnil program EÚ Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu takmer 13- miliónom účastníkov – študentom, zamestnancom, učiteľom a stážistom – učiť sa, pracovať alebo školiť v zahraničí a školám, univerzitám a inštitúciám cezhraničnú spoluprácu. Tieto príležitosti sú otvorené pre ľudí z celého sveta, ktorí ako „EU Alumni“ budú mať úžitok z tejto vzdelávacej skúsenosti a sietí počas svojho života. EÚ tiež spolupracuje s partnerskými krajinami na posilnení spolupráce v oblasti výskumu a inovácií, napríklad prostredníctvom programu Horizont Európa. Okrem toho EÚ vynakladá značné úsilie na to, aby vzdelávacie systémy boli prispôsobené zelenej transformácii a digitálnemu veku.

EÚ víta spustenie Svetovej komisie pre učiteľskú profesiu. Učitelia sú kľúčoví pri zlepšovaní kvality vzdelávania a zabezpečovaní odolných vzdelávacích systémov. To je dôvod, prečo je podpora učiteľov a zvyšovanie atraktívnosti učiteľstva ako profesie kľúčovou investičnou prioritou v rámci stratégie globálnej brány EÚ. Najmä prostredníctvom regionálnej iniciatívy učiteľov pre Afriku bude EÚ investovať 100-miliónov EUR do posilnenia najrýchlejšie rastúcej mládeže na svete prostredníctvom kvalitného vzdelávania.

EÚ a jej členské štáty budú spoločne pokračovať vo vynakladaní úsilia na to, aby sa SDG 4 v oblasti kvalitného vzdelávania vrátilo do správnych koľají.”

Pozadie

Inštitúcie EÚ a členské štáty spoločne prispievajú viac ako polovicou všetkej globálnej pomoci na vzdelávanie, čím podporujú sektor vzdelávania vo viac ako 100 krajinách sveta.

V období rokov 2021 – 2027 Európska komisia vyčlení najmenej 10 % svojho rozpočtu na medzinárodné partnerstvá s Afrikou, Latinskou Amerikou a Karibikom a Áziou a Tichomorím na vzdelávanie, podporu kvalitných učiteľov, životné a pracovné zručnosti 21. storočia, spravodlivé vzdelávacie systémy, ktoré sú pripravené podporovať digitálny a zelený prechod, odborné vzdelávanie a školenie založené na príležitostiach a vyššie vzdelávanie a mobilitu.

EÚ zostáva na čele medzinárodnej mobilizácie pre vzdelávanie v núdzových situáciách, pričom 10 % jej rozpočtu na humanitárnu pomoc je vyčlenených na vzdelávanie a podporu bezpečného, inkluzívneho a kvalitného vzdelávania pre milióny detí postihnutých humanitárnymi krízami a konfliktmi.

EÚ sa bude prioritne aj naďalej zapájať do krajín západného Balkánu, Turecka a susedných regiónov s cieľom posilniť vzdelávacie systémy, riešiť nesúlad zručností s trhom práce a zlepšovať spoločnú spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami vrátane mobility študentov a učiteľov.

Viac informácií:

Team Europe contribution to the UN Transforming Education Summit

Global Gateway

Education in Emergencies

Education | International Partnerships

Youth Action Plan

European Youth Portal

Erasmus+

European Education Area

European Pillar of Social Rights 

Zdroj: https://ec.europa.eu; UN, zverejnené: 23. 1. 2023, autor: rpa