Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Medzinárodné projekty medzi Švajčiarskom a Švédskom

Innovation Switzerland-Sweden

Inovačné gentúry vo Švajčiarsku (Innosuisse) a Švédsku (Vinnova) propagujú spoločné inovačné projekty medzi spoločnosťami a univerzitami z oboch krajín. Prostredníctvom sieťovej iniciatívy Švajčiarsko-švédska inovačná iniciatíva si malé a stredné podniky, veľké spoločnosti a výskumné inštitúcie z oboch krajín vymieňajú na spoločných podujatiach informácie o svojich nápadoch na nové inovatívne riešenia v oblasti biotechnológie a lekárskej technológie, digitálnych riešení a nových materiálov. Po týchto udalostiach agentúry Innosuisse a Vinnova vyzývajú účastníkov, aby prostredníctvom výzvy rozvinuli nápady s partnermi z oboch krajín a predložili žiadosti o projekty v rámci schém financovania EUREKA a Eurostars.

Ako dve z popredných svetových inovačných krajín sa Švajčiarsko a Švédsko zaviazali k úzkej a dlhodobej spolupráci. Z tohto dôvodu podpísali švajčiarska inovačná agentúra Innosuisse a švédska inovačná agentúra Vinnova 14. júna 2021 dohodu o posilnení spolupráce, ktorá existuje od roku 2013.

Inovácie majú veľký význam pre hospodárstvo vo Švédsku aj vo Švajčiarsku. Innosuisse a Vinnova preto chcú intenzívnejšie podporovať spoločné inovačné projekty medzi spoločnosťami a univerzitami z oboch krajín. 14. júna 2021 podpísali generálna riaditeľka spoločnosti Innosuisse Annalize Eggimann a generálna riaditeľka spoločnosti Vinnova Darja Isaksson memorandum o porozumení s cieľom zintenzívniť dlhodobú spoluprácu za prítomnosti švajčiarskeho prezidenta Guy Parmelina a švédskeho predsedu vlády Stefana Löfvena.

Švajčiarsko-švédska inovačná iniciatíva ako základ spolupráce

Švajčiarsko-švédska inovačná iniciatíva (SWII) od svojho spustenia v roku 2013 už vyústila do približne 50 ďalších inovačných projektov, na ktorých sa zúčastnilo spolu 85 švédskych a 75 švajčiarskych partnerov. Ako sieťová iniciatíva v záujme švajčiarskych a švédskych spoločností mohla SWII ťažiť z členstva oboch krajín v medzivládnej iniciatíve EUREKA na financovanie inovačných projektov a agilnú implementáciu spolupráce.

Prístup SWII je jednoduchý a efektívny: malé a stredné podniky, veľké spoločnosti a výskumné inštitúcie z oboch krajín si na spoločných podujatiach vymieňajú informácie o svojej ponuke a dopyte po nových inovatívnych riešeniach v oblasti biotechnológie, lekárskej technológie, digitálnych riešení a nových materiálov. Napríklad SWII bol hosťom vo výskumnom centre ABB, na Švajčiarskej burze cenných papierov, v CSEM a ETH. Po týchto udalostiach Innosuisse a Vinnova vyzývajú účastníkov, aby prostredníctvom výzvy rozvinuli nápady, ktoré identifikovali pri osobných výmenách s partnermi z oboch krajín, a predložili žiadosti o projekty v rámci schém financovania EUREKA a Eurostars.

Iniciatívu riadia Innosuisse, Vinnova, Business Sweden, švajčiarske a švédske veľvyslanectvá v spolupráci s významnými hráčmi v oblasti inovácií z výskumu a priemyslu v oboch krajinách. Iniciatívu podporujú aj združenia ako Swissmem, Asut, Teknikföretagen a AI Sweden.

Pohľad do budúcnosti

Podpisom dohody Innosuisse a Vinnova potvrdili svoje želanie z dlhodobého hľadiska ďalej rozvíjať SWII a presadzovať nové inovačné oblasti. Najmä v priemyselných a technologicky vyspelých odvetviach by spoločný výskum a vývoj z dlhodobého hľadiska mal vyústiť do inovatívnych riešení na trhu.

Viac informácií:

EAER media release
Website of the Swiss-Swedish Innovation Initiative
Innovation projects with partner countries

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je obrazok-38.png

Zdroj: https://www.innosuisse.ch; https://www.swii.org, zverejnené: 15. 6. 2021, autor: rpa