Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Medzinárodná vedecká spolupráca je na vzostupe – a vedie k zvýšeniu produktivity

Podľa novej správy poradenskej spoločnosti Oxford Economics o produktivite vo vedeckom výskume vzniká čoraz viac akademických prác a kníh prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.

Vo všetkých siedmich krajinách analyzovaných v správe sa medzi rokmi 1998 a 2018 zvýšil podiel výskumu vytvoreného akademikmi z viacerých krajín, ktorí spolupracujú. Zároveň sa znížil podiel spolupráce v rámci inštitúcií.

Podľa správy, ktorú si objednala nemecká farmaceutická spoločnosť Merck, rastúca spolupráca medzi akademickými pracovníkmi z rôznych inštitúcií a krajín viedla za posledných 20 rokov k zlepšeniu produktivity základného výskumu.

Zvýšená spolupráca vedie k vyššej úrovni produktivity výskumu, čo potvrdilo ekonometrické modelovanie založené na údajoch z popredných amerických univerzít. Ako sa uvádza v správe: „Tento vplyv je väčší, keď spolupráca prebieha medzi univerzitami vrátane medzinárodnej spolupráce, a nie medzi spoluautormi v rámci inštitúcie.“

Viac informácií:

The state of scienti c research productivity

newsbyte1111

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 15. 11. 2021, autor: rpa