Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Medzinárodná cena SAV v oblasti prírodných vied pre francúzskeho vedca prof. Michela Salzeta

Medzinárodná cena SAV v oblasti prírodných vied pre francúzskeho vedca prof. Michela Salzeta. Zdroj: https://www.sav.sk

Vedecká rada SAV na svojom zasadnutí 4. mája 2022 udelila Medzinárodnú cenu SAV v oblasti prírodných vied za rok 2022 francúzskemu vedcovi prof. Michelovi Salzetovi. Nomináciu na udelenie ceny predložil Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i., spolu s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV posudzovala pätnásť návrhov.

Prof. Michel Salzet patrí k popredným medzinárodným vedeckým kapacitám v oblasti neurovied a onkológie, je vynikajúci vedec a pedagóg s hodnotnými osobnostnými a vizionárskymi vlastnosťami. Kombinuje poznatky z biológie, imunológie, proteomiky, analytických metód a biofyziky s technickým myslením, čo prináša novú perspektívu a experimentálne výzvy, ktoré výrazne posúvajú dopredu vedecké poznanie. Špičkové odborné výstupy prof. Salzeta sú akceptované v celosvetovej odbornej komunite, publikácie, recenzie a kapitoly v knihách sa vydávajú v prestížnych svetových vydavateľstvách. Podľa údajov z databázy Web of Science, prof. Salzet doposiaľ publikoval 304 vedeckých publikácií, na ktoré je viac ako 7 300 citácií a jeho H-index je 54. 

Prof. Michel Salzet má mimoriadne pozitívny vzťah k Slovensku, jeho spolupráca s Neuroimunologickým ústavom SAV, v. v. i., sa začala pred 11 rokmi, počas ktorých významne prispel k zvýšeniu kvality neurovedného výskumu na Slovensku. Okrem Slovenskej akadémie vied spolupracuje prof. Salzet aj s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Spoločná vedecko-výskumná činnosť bola podporená slovensko-francúzskymi APVV grantmi, programom ERA-NET NEURON a ANR (Agence Nationale de la Recherche) projektom. Výsledkom spolupráce je viac ako 20 spoločných prác publikovaných vo vynikajúcich časopisoch s vysokým impakt faktorom, prezentácie na medzinárodných konferenciách zameraných na proteomiku a neurovedný výskum.

Prof. Michel Salzet získal spolu s prof. Dášou Čížkovou cenu M. R. Štefánika za vedecký projekt, ktorý sa v roku 2020 zaslúžil o najväčší prínos v oblasti vedeckej bilaterálnej francúzsko-slovenskej spolupráce. Cenu udeľuje spoločne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Francúzske veľvyslanectvo za vynikajúce vedecké výsledky, ktoré spolupracujúce kolektívy získali v rámci riešenia projektov bilaterálnej výzvy APVV. Víťazný projekt bol zameraný na nové postupy liečby poranení miechy a vychoval dvoch nových vedeckých pracovníkov v rámci francúzsko-slovenského doktorandského štúdia.

Počas posledných tridsiatich rokov sa výskumné aktivity prof. Michela Salzeta venujú neurológii a onkoimunológii prostredníctvom proteomických prístupov. Prof. Michel Salzet je riaditeľom PRISM Laboratory (Proteomic, Inflammatory Response, Mass Spectrometry) and U1192 Inserm Laboratory na Univerzite Lille vo Francúzsku. Vytvorením jedinečného celosvetového laboratória s neustále sa vyvíjajúcimi novými technológiami, novými diagnostickými nástrojmi a novými liečbami prekračujú vedecké príspevky prof. Salzeta hranice vedeckých disciplín, zavádzajú inovatívne prístupy a otvárajú nové výskumné perspektívy. 

Vedecké poznatky a myšlienky prof. Michel Salzet úspešne šíri medzi mladých vedcov, motivuje ich vo vedeckej práci a dosahovaní vedecko-výskumných cieľov prostredníctvom co-tutelle iniciatívy, ktorá sa zameriava na spoločné vedenie doktorandov. 

Slávnostné odovzdávanie Medzinárodnej ceny SAV sa bude konať 20. septembra 2022 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 19. 5. 2022, autor: rpa