Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Medzi laureátmi Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2022/2023 aj Aneta Ševčíková z BMC SAV

Ocenená Mgr. Aneta Ševčíková z BMC SAV. Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk

„Študentská osobnosť Slovenska“ je národná súťaž študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. V roku 2023 išlo už o devätnásty ročník súťaže a 14. decembra 2023 spoznal svojich laureátov za akademický rok 2022/2023. Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov z 96 nominácií v trinástich kategóriách. Medzi ocenenými je aj Aneta Ševčíková z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV.

Mgr. Aneta Ševčíková získala dve ocenenia, konkrétne ocenenie v kategórií Lekárske vedy a špeciálnu cenu „Cena JCI-Slovensko za významný prínos pre spoločnosť“.

Anetka pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i., kde pod odborným vedením svojej školiteľky, RNDr. Soni Čiernikovej, PhD., sa počas doktorandského štúdia venuje analýze črevného mikrobiómu v onkológii.

zľava: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.; ocenená Mgr. Anetka Ševčíková; RNDr. Soňa Čierniková, PhD. Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk

Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie JCI-Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia). Podujatie sa organizuje pod záštitou J.E. prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a  Slovenskej akadémie vied.

Viac informácií:

Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2022/2023

Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk, zverejnené: 9. 1. 2024, autor: rpa