Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

MEDIXBANK otvára nové perspektívy pre biomedicínsky výskum na Slovensku

Biomedicínsky výskum na Slovensku. Zdroj: HN

 

So zbierkou takmer 30-tisíc vzoriek a databázou viac ako 4 600 dobrovoľných darcov vytvára biobanka jedinečnú platformu pre skúmanie a liečbu závažných ochorení.

Nová biobanka MEDIXBANK prináša možnosti, na aké slovenskí vedci už dlho čakali. Poskytnutím podpory počas celého výskumného procesu a zabezpečením prístupu k dátam sa môžu naplno sústrediť na svoju špecializáciu a zvyšok činností prenechať odborníkom biobanky. Slovensku sa tak otvára nová dimenzia biomedicínskeho výskumu.

Slovenská biobanka MEDIXBANK je zriadená neziskovou organizáciou MEDIREX GROUP ACADEMY sídliacou v Nitre. Za svoj rozvoj od roku 2020 vďačí spolupráci s 27 klinikami, 84 lekármi z 12 medicínskych odborov a 4 600 dobrovoľným darcom. Vedeckej obci ponúka súbor takmer 30 000 anonymizovaných vzoriek krvi, tkanív, DNA a iných biologických materiálov. Svoje zameranie cielene sústredí na civilizačné ochorenia, ktoré podľa vedcov v dnešnej dobe nadobúdajú epidemiologické rozmery. Primárne preto zhromažďuje rozsiahle kolekcie vzoriek civilizačných ochorení, ako diabetes mellitus a zápalové ochorenia čriev, ale disponuje aj inými kolekciami nádorových či infekčných ochorení.

 

image
MEDIREX GROUP ACADEMY. Zdroj: HN

 

S MEDIXBANK za lepším zdravím

Vďaka zberu, spracovaniu a skladovaniu tisícok biologických vzoriek podľa prísnejších medzinárodných štandardov a noriem predstavuje táto biobanka významný vklad do výskumného ekosystému na Slovensku. Komplexná podpora umožní výskumníkom lepšie porozumieť základným príčinám chorôb a vyvíjať nové diagnostické metódy a terapie.

Úloha biobanky je nenahraditeľná pri hľadaní efektívnejších liečebných postupov pre široké spektrum civilizačných a iných ochorení, čo priamo prispieva k zvyšovaniu kvality života pacientov. Zároveň biobanky, ako je táto, posilňujú dôveru verejnosti v biomedicínsky výskum prostredníctvom prísneho dodržiavania etických štandardov a transparentnosti v správe a používaní vzoriek.

Silný dôraz sme kládli na ochranu údajov od našich darcov. Podarilo sa nám zaviesť najprísnejšie medzinárodné štandardy a na správu dát zaobstarať softvér, ktorý využívajú elitné svetové biobanky. Vysoká úroveň bezpečnosti je základom pre udržanie etických zásad pri výskume a zároveň chráni práva a súkromie darcov vzoriek,“ vysvetľuje koordinátor biobanky RNDr. Andrej Minich, PhD.

 

 

Zmyslom je spolupráca

MEDIREX GROUP ACADEMY je zapojená do Národnej biobankovej iniciatívy, ktorá na Slovensku buduje sieť pracovísk pre zber, spracovanie a uchovávanie biologických vzoriek. Biobanka MEDIXBANK zároveň iniciuje spoluprácu medzi národnými i medzinárodnými výskumnými inštitúciami, vytvára nové príležitosti a priťahuje talenty, čím posilňuje výskum na najvyššej úrovni. Spolupracuje so širokou sieťou inštitúcií, vrátane slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, Karlovej univerzity v Prahe a zdravotníckych zariadení, ako je Univerzitná nemocnica Bratislava, Národný onkologický ústav, Východoslovenský onkologický ústav a mnohé ďalšie. Spoločne tak vytvárajú unikátne prostredie pre zdieľanie vzoriek, dát a odborných skúseností medzi vedeckými tímami.

Teší nás veľký záujem a podpora zo strany odbornej obce. K dnešnému dňu sme vedcom vydali už viac ako 3 000 vzoriek na ďalší výskum. Verím, že spoločnými silami dokážeme posunúť medicínsky výskum na Slovensku na vyššiu úroveň a priniesť pacientom nádej na lepšiu diagnostiku a liečbu. Cieľom biobanky je získať aj významných zahraničných partnerov, aj preto ju teraz v máji plánujeme prezentovať vo Viedni a v Amsterdame. Sme otvorení partnerstvu s akýmikoľvek inštitúciami, ktoré realizujú výskumné projekty. Pretože len spoločne dokážeme priniesť zmenu, ktorú si pacienti zaslúžia,“ dodáva Minich.

Po dlhých rokoch práce je MEDIXBANK naplno pripravená poskytovať svoje služby odbornej verejnosti. Partnerstvom s poprednými inštitúciami vo výskume a zdravotnej starostlivosti sa zaväzuje slúžiť vo verejnom záujme a zlepšiť zdravotnú starostlivosť pacientov.

 

Zdroj: https://mediweb.hnonline.sk, zverejnené: 3.5.2024, autor: rup