Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Medaila SAV za podporu vedy pre Milana Tyšlera z Ústavu merania SAV

Titulný obrázok

Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., pôsobí v SAV celý svoj profesionálny život. Ako dlhoročný vedúci vedecký pracovník Ústavu merania SAV v oblasti vied o meraní sa výrazným podielom sa pričinil o rozvoj vedného odboru meracia technika so zameraním na výskum a rozvoj meracích metód a prístrojov pre biológiu a medicínu. 12. novembra 2021 si pri príležitosti významného životného jubilea prevzal z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka Medailu SAV za podporu vedy, ocenenie, ktoré vyjadruje význam a poďakovanie za prínos do vedeckého a vedecko-organizačného diela.

Ako uviedol v úvodnej reči predseda SAV: „Tieto stretnutia sú v dnešných zvláštnych časoch veľmi dôležité nielen preto, aby sme sa tu – hoci v komornom prostredí – na chvíľu stretli, ale zastavili sa pri človeku, ktorý si to zaslúži a ktorý prispel k tomu, v akom ´priestore´ sa v súčasnosti SAV ako rešpektovaná vedecká inštitúcia nachádza.“ Zdôraznil, že úspechy akadémie stoja na osobnostiach – a to nielen pre ocenenie, ale aj ako príklad pre mladú generáciu. So slávnostným laudáciom vystúpil podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martin Venhart, ktorý v ňom okrem iného zdôraznil, že Milan Tyšler je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti navrhovania inteligentných meracích systémov pre záznam, spracovanie a hodnotenie biosignálov a na modelovanie a identifikáciu biologických procesov, so zameraním na kardiovaskulárny systém, modelovanie normálnej a patologickej aktivácie myokardu a neinvazívne inverzné metódy a ich použitie pri elektrokardiologickej diagnostike.

M. Tyšler je v súčasnosti vedúcim aplikačného APVV projektu Personalizovaná optimalizácia resynchronizačnej liečby srdcového zlyhávania na základe mnohozvodového merania EKG a koordinátorom medzinárodného projektu v rámci NATO programu Science for Peace and Security s názvom „Smart Patch for Life Support Systems“.

Milana Tyšlera podľa vlastných slov ocenenie nesmierne potešilo. Ako uviedol v ďakovnej reči vedec: „Veľmi si vážim, že sme sa tu takto zišli.“ Skonštatoval, že akadémia sa za roky, počas ktorých v SAV pôsobí, veľmi zmenila, nároky na vedcov sú čoraz vyššie. Ako dodal na záver: „Vedecký život bol a je stále krásny, ale je zložitejší ako v minulosti.“ 

Viac informácií:

Laudácio Milan Tyšler

Zdroj: SAV, zverejnené: 15. 11. 2021, autor: rpa