Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Max Planck: V Česku sa otvárajú prvé tri Dioscuriho centrá

Slávnostné otvorenie v Prahe zorganizovalo MPG spolu s partnermi zapojenými do Dioscuriho programu. Zdroj: https://www.mpg.de

 

Dňa 1. mája 2024 uplynulo 20 rokov od vstupu Česka do Európskej únie (EÚ). Posledných 20 rokov zásadne zmenilo české výskumné prostredie, nemecko-českú výskumnú spoluprácu a Európsky výskumný priestor. „Veda v posledných desaťročiach výrazne ťažila z možností, ktoré Európa ponúka. Mobilita je nápadným príkladom, možnosti financovania sú ďalším,“ uviedol prezident Max Planck Patrick Cramer na slávnostnom otvorení prvých troch centier Dioscuri v Česku 17. mája 2024. „Európsky výskumný priestor ponúka skvelé príležitosti na cezhraničnú spoluprácu. Na napredovanie európskej vedy ako celku je potrebná silná spolupráca v celej EÚ,“ pokračuje Patrick Cramer. Tu prichádza na rad program Dioscuri.

Aby sa vyrovnal existujúci rozdiel vo výkonnosti medzi členskými štátmi EÚ-13 a EÚ-14, spoločnosť Maxa Plancka (MPG) sleduje program financovania zameraného na ľudí ako najvyššiu prioritu. Spočiatku budú tri inovatívne výskumné skupiny v Česku s názvom Dioscuri Centers of Scientific Excellence podporovať nádejných mladých výskumníkov na ich ceste k dokonalosti a nezávislosti – a posilnia tak českú vedu a Európsky výskumný priestor ako celok. Jedným z cieľov Dioscuriho programu je znížiť takzvaný únik mozgov. Toto je termín, ktorý sa používa, keď vysokokvalifikovaní výskumníci opúšťajú určité regióny a migrujú do iných.

Slávnostné otvorenie v Prahe zorganizovalo MPG spolu s partnermi zapojenými do Dioscuriho programu a hostiteľskými inštitúciami prvých skupín: České ministerstvo školstva, mládeže a športu (MŠMT) financuje Dioscuriho centrá spolu s nemeckým spolkovým Ministerstvo školstva a výskumu (BMBF); pri Fyzikálnom ústave AV ČR a na Masarykovej univerzite vznikajú prvé tri Dioscuriho centrá v Česku. “V mene Českej republiky a českej vedeckej komunity môžem povedať, že sme úprimne vďační za rozšírenie programu Dioscuri do našej krajiny. Je to jedinečná príležitosť prilákať vynikajúcich mladých výskumníkov s medzinárodnými skúsenosťami, ktorí budú ďalej posunie nie len český výskum. Prvá výzva potvrdila atraktivitu programu a Česko je pripravené v ňom pokračovať,“ uviedla Radka Wildová, generálna riaditeľka sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠMT.

 

Prvé tri Dioscuriho centrá v Česku

Helena Reichlová, Barbora Špačková a Peter Fabian tiež ťažili zo slobôd a príležitostí, ktoré EÚ ponúka vo svojej doterajšej vedeckej kariére, napríklad využívaním mobility a uskutočňovaním výskumu vo Francúzsku, Nemecku a Švédsku. Dvaja fyzici a vývojový biológ uspeli proti 30 ďalším žiadateľom v prvej Dioscuriho výzve. Vynikajúci mladí výskumníci založia svoje vlastné výskumné skupiny v českých hostiteľských inštitúciách s prvými tromi centrami Dioscuri v Česku:

Helena Reichlová už 1. októbra 2023 otvorila svoje Dioscuriho centrum pre spin-kaloritroniku a magnoniku. Sídli vo Fyzikálnom ústave AV ČR v Prahe. Výskumníčka, ktorá sa venuje fyzike v pevnej fáze má za cieľ otvoriť nové smery výskumu a skúmať spinovú kaloritroniku a magnoniku v altermagnetoch. Barbora Špačková, ktorá od leta 2024 založí Dioscuriho centrum pre jednomolekulovú optiku na Fyzikálnom ústave AV ČR, chce využiť princípy nanofyziky na vývoj špičkových prístrojov, ktoré môžu zmeniť naše pochopenie základných zložiek života. Peter Fabian, vedúci Dioscuriho centra pre biológiu kmeňových buniek a metabolické choroby, a jeho výskumná skupina majú za cieľ odhaliť záhady dedičných ľudských chorôb pomocou zvieracích modelov. Na Masarykovej univerzite v Brne, druhej najväčšej univerzite v Česku, vzniká Dioscuriho centrum.

 

Česko ako atraktívne centrum vedy

57 % uchádzačov, ktorí sa uchádzali o vedenie niektorého z Dioskúrovských centier, sa nenarodilo v Česku a 30 % uchádzačov nemalo žiadny predchádzajúci vzťah k Česku. Čísla ukazujú, že nielen program financovania, ktorý iniciovala Spoločnosť Maxa Plancka, je veľmi atraktívny, ale že Česko je aj presvedčivou výskumnou lokalitou: za posledných desať rokov česká politika zvýšila investície do výskumu a vývoja na rôznych úrovne. Napríklad štrukturálne fondy EÚ z obdobia financovania 2007 – 2014 sa použili na vybudovanie nových špičkových výskumných zariadení v celej krajine. Program Dioscuri má tiež tú výhodu, že centrá Dioscuri sú prepojené s MPG, ktorá využíva osvedčené a inovatívne stratégie na podporu mladých výskumníkov na ich ceste k vedeckej dokonalosti a nezávislosti.

 

Myšlienka programu Dioscuri

V českých hostiteľských inštitúciách má v najbližších rokoch vzniknúť až päť Dioscuriho centier vedeckej excelentnosti. Financovanie v rámci programu Dioscuri ďaleko presahuje bežné financovanie projektov. Financovanie Dioscuriho centra podporuje excelentných výskumníkov, aby vytvorili inovatívnu a medzinárodne viditeľnú výskumnú skupinu v regióne.

Skupina dostáva až 300 000 EUR ročne na počiatočné obdobie piatich rokov a je vedecky podporovaná skúsenými partnermi z Nemecka. Hostiteľská inštitúcia poskytuje vybavenie potrebné na výskum, ako aj dodatočné finančné zdroje a ponúka vedúcemu centra dlhodobú kariérnu perspektívu. Financovanie poskytuje rovnakým dielom nemecké Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) a české Ministerstvo školstva, mládeže a športu (MŠMT).

Po spustení v Poľsku v roku 2019, kde bolo doteraz zriadených osem Dioscuriho centier, je Česko druhou krajinou, v ktorej sa implementuje nadnárodný Dioscuri Program. Založením inovatívnych výskumných skupín v strednej a východnej Európe prispieva Dioscuri k podpore štandardov vedeckej excelentnosti v regióne a k prekonaniu existujúcej výkonnostnej priepasti medzi západnou a východnou Európou. Spoločnosť Maxa Plancka tak výrazne prispieva k posilneniu európskeho výskumného priestoru ako celku.

 

Tento článok prvýkrát publikoval Max Planck 17. mája 2024.

 

 

Viac informácií:

Strengthening the European Research Area

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.mpg.de, zverejnené: 21.5.2024, autor: rup