Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Mapa ekoinovačného ekosystému na Slovensku (2021)

Publikovaná bola prvá verzia mapy ekoinovačného systému Slovenska, ktorá obsahuje viac než 100 elementov a 300 prepojení.

Cieľom mapy je predstaviť podporné organizácie a nástroje, ktoré môžu pomôcť preložiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe, do podnikateľských, či organizačných procesov.

Ak by ste sa o mape chceli dozvedieť ešte viac, pozrite si jej sprievodnú prezentáciu.

Mapu vytvoril konzultačný kolektív SUSTO – Sustainability Tools, s.r.o..

Viac informácií o tom, ako mapu používať

Zdroj: https://boglarka.kumu.io/podpora-eko-inovacii, zverejnené: 23.3.2021, autor: rpa