Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Live Science Report 2021 Austria

Home: Life Science Austria

„Sektor  biologických vedy už roky slúži v Rakúsku ako záchranca, zamestnávateľ, ktorý sa  významným dielom podieľa na výsledkoch rakúskej ekonomiky.“

S pandémiou „koronavírusu COVID-19“ sa však dôležitosť tohto sektora definitívne dostala do popredia. Čísla rakúskych štatistík o dianí v tomto rakúskom vednom sektore už po viacero rokov jasne hovoria za všetko.                                                                                           

Sektor biologických vied má veľký hospodársky význam pre celú spoločnosť a hrá zásadnú úlohu aj v dobre fungujúcom systéme zdravotnej starostlivosti Rakúska.                                                                                                          

Správa „Live Science Report 2021 Austria“ predstavuje kľúčové čísla pre biotechnológiu a farmáciu, ako aj pre medicínske technológie a digitálnu zdravotnú starostlivosť v Rakúsku.                                                        

Okrem hlavného vedného sektora, správa analyzuje celý hodnotový reťazec biologických vied, vrátane dodávateľov, poskytovateľov služieb, predajných a distribučných spoločností a je doplnená aj údajmi o rakúskych univerzitách, univerzitách aplikovaných vied a výskumných inštitúciách v oblasti biologických vied.                                                                                                                                         

Súčasné čísla ukazujú, že snaha Rakúska podporovať rakúsku scénu biologických vied počas rokov sa skutočne vyplatila. Už viac ako dve desaťročia nepretržitej podpory v prostredí financovania v Rakúsku vedci prezentujú svoje výsledky.        

Jedným z najvýznamnejších programov na podporu rakúskej scény biologických vied je „Program aws LISA – Life Science Austria“, ktorý spravuje „Austria Wirtschaftsservice“. Táto  programová iniciatíva ponúka podporu prispôsobenú „start-up“ spoločnostiam v oblasti biologických vied v každej etape vývoja. So zameraním na biotechnológie/farmaceutiku, medicínske produkty, ako aj digitálne zdravie. LISA povzbudzuje, koučuje a posmeľuje podnikateľov v oblasti biologických vied, podporuje rakúske klastre v oblasti biologických vied a zastupuje rakúske spoločnosti v oblasti biologických vied v zahraničí. Jednotlivé podporné opatrenia siahajú od peňažnej podpory, ako je „Preseed a Seedfinancing“, „LISA International Marketing“ až po medzinárodnú súťaž o biznis plán v oblasti biologických vied „Best of Biotech“ (BoB). V rokoch 2015 až 2020 sa program podieľal na vytvorení 81 inovatívnych MSP a na podporu týchto spoločností poskytol 29,5-milióna EUR predbežného a finančného kapitálu na financovanie ich činnosti. Rakúsko vyplnilo medzeru vo financovaní v ranom predklinickom výskume a do hodnotového reťazca vstúpili nové, významné projekty.

V roku 2019 sa Rakúsko rozhodlo investovať do „Medzinárodného fondu pre translačný výskum“. Tento fond premieňa sľubné nápady zo základného výskumu na komerčne životaschopných kandidátov, ktorí môžu ďalej rozvíjať svoje spoločnosti a produkty.

Spoločne s „Európskym investičným fondom“ (EIF) so sídlom v Luxembursku a „Nadáciou Maxa Plancka“ (Mníchov, Nemecko) sa Rakúsko pri prvom uzavretí  dohody zaviazalo k investícii v celkovom objeme 60-miliónov EUR do „ KHAN-I“ na projekty v počiatočnom štádiu objavovania liekov.                                                                                

V Rakúsku zastupuje fond „KHAN-I“ dcérska spoločnosť „wings4innovation“.   

 V posledných rokoch sa digitalizácia stala významnou hnacou silou inovácií v biologických vedách, najmä v oblasti medicínskeho inžinierstva. Zvlášť boj proti koronavírusu stále zlepšuje digitalizáciu sektora vedy o živote, ale cesta k digitálnym aplikáciám je už v Rakúsku roky jasne definovaná a vnímateľná.

Ako uviedla spolková ministerka pre digitalizáciu a hospodársky rozvoj (BMDW), Dr. Margarete Schramböck, aktuálna správa „Live Science Report 2021 Austria“ ukazuje, že tento sektor neustále narastá.

Úspešná spolupráca medzi vedou a ekonomikou prezentuje, že Rakúsko je skvelým miestom pre malé aj veľké spoločnosti a súčasné čísla jasne ukazujú, že Rakúsko je miestom, kde sa dá pracovať a úspešne napredovať v biologických vedách.

Viac informácií:

Správa „Live Science Report 2021 Austria

Zdroj: https://www.lisavienna.at, zverejnené: 2. 11. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová