Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kvalitu VŠ posúdia i zahraniční profesori

Robert Redhammer, predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Zdroj: TASR

Slovenské vysoké školy zaviedli vnútorné mechanizmy riadenia kvality. Ich spoľahlivosť zhodnotia skupiny expertov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Posudzovateľmi agentúry sú profesori zo všetkých odborov vzdelávania, profesionáli z praxe i študenti. Nie sú zamestnancami agentúry ani posudzovanej vysokej školy a mnohí z nich sú zo zahraničia.

Vyhnúť sa konfliktom záujmov je pre nás veľmi dôležité, preto tejto stránke venujeme veľkú pozornosť. Agentúra si overuje dostupné informácie ešte pred ich oslovením, aj aj potom sa pýta samotných posudzovateľov na možné kolízie s konkrétnou školou. Následne sa už ku konkrétnemu návrhu zloženia pracovnej skupiny vyjadruje aj samotná škola.

Pre nás je dôležité, aby školy boli uzrozumené s tým, kto ich bude posudzovať, aby im dôverovali. Aby nemali pocit zaujatosti. Len tak môžu akceptovať ich kritické názory a ich návrhy na zlepšenie aj zrealizujú.

Agentúra už získala vlastné skúsenosti s výberom posudzovateľov, s ich prácou, ako aj ich hodnotením. Overila si vyše 400 vlastných posudzovateľov a dnes má lepšie východiská na vytváranie skupín expertov než pred dvoma rokmi.

Akreditácie sa realizujú v súlade s európskymi štandardmi a usmerneniami pre túto oblasť a príslušným zákonom.

Zdroj: HN; TASR, zverejnené: 8. 2. 2023, autor: rpa